خدمات ثبت احوال کشور چیست؟

سازمان ثبت احوال كشور

در حال حاضر سازمان ثبت احوال، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که از نظر اداری، مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیت هایی به عهده دارد.

این سازمان تابع وزارت کشور است و کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت قوانين و آئين نامه هاي مصوب در سطح كل كشور مي‌ باشند.

خدماتی که در سازمان ثبت احوال ارائه می شود

 

تغییر نام و تغییر نام خانوادگی

 

یکی از اقداماتی که پدر و مادرها هنگام تولد فرزندشان باید انجام دهند، انتخاب نام شایسته برای اوست. اما اسم یک کلمه سلیقه ای می باشد. یک نام ممکن است از نظر پدر و مادر بسیار مناسب باشد اما فرزند آن را دوست نداشته باشد. ممکن است معنای اسم فرد در جامعه بد برداشت شود، بد تلفظ شود و یا اسم فرد طولانی است و به طور کامل بیان نشود. هر فردی می تواند نام و نام خانوادگی خود را بعد از رسیدن به سن قانونی تغییر دهد.

اخذ شناسنامه

طبق ماده 12 قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت، ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود.

ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور بمأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.

حذف نام همسر از شناسنامه

 

در صورتی که طلاق بعد از رابطه جنسی رخ داده باشد اداره ثبت احوال از حذف نام همسر سابق از شناسنامه خودداری می کند البته راهکار هایی هم وجود دارد که وکیل میتواند برای این مورد انجام دهد. در صورتی که طلاق قبل از رابطه جنسی صورت گرفته باشد زن می تواند با ارئه گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه به ثبت احوال مراجعه کند و تقاضای شناسنامه المثنی کند.

 

ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه فعلی و تقاضای صدور شناسنامه‌ی جدید باید متکی بر دلایل قانع کننده باشد. مثل شخصی ادعا می کند که شناسنامه فعلی متعلق به برادرش است و والدین پس از فوت او، آن را باطل نکرده‌اند. در این راستا باید شهودی معرفی شوند و از طرف دادگاه نیز مساله به پزشکی قانونی برای تشخیص صحت ادعا ارجاع می‌شود.
پزشکی قانونی با تشریح وضعیت فیزیکی شخص، جواب خود را به دادگاه می‌دهد. دادخواست ابطال شناسنامه به طرفیت ثبت احوال داده می‌شود و نیازمند استشهاد محلی است.

 

تغییر سن در شناسنامه

متقاضی مدعی است که شناسنامه متعلق به شخص خودش می­باشد ولی بر اثر اشتباه مأمور ثبت، سن واقعی او در شناسنامه قید نگردیده است.

تمام موارد مطرح شده را می توانید در سازمان ثبت احوال انجام دهید.