قوانین ملکی چیست؟

ملک عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال. قوانین ملکی به 11 عنوان تقسیم می شود که ما در اینجا به صورت خلاصه به برسی این 11 مورد می پردازیم.

 وقف

فرهنگ وقف یکی از سنت های حسنه اسلامی می باشد. وقف انواع مختلفی دارد :

  • وقف خاص: استفاده کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی اند، همانند وقف مالی که برای استادان یا دانشجویان یک دانشگاه خاص یا دانش آموزان یک مدرسه مشخص است.
  • وقف عام: استفاده‌کنندگان از آن مال موقوفه، شخص یا گروه خاصی نیستند بلکه وقف برای مصلحت عموم، مانند مساجد، بیمارستان‌ها یا مردم یک شهر است.

فروش ملک مشاعی

ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. به این حالت در اصطلاح حقوقی اشاعه می گویند. به این معنی که هر ذره از ملک متعلق به همه شرکا می باشد.

برای فروش ملک مشاع ابتدا بایستی نسبت به بررسی امکان تقسیم ملک مشاع اقدام نمود. در شرایطی که ملک قابلیت تقسیم را داشته باشد، شرکا می توانند تقاضای تقسیم نموده و پس از طی مراتب، اقدام به فروش ملک نمایند.

الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از دعاوی ملکی که در دادگستری زیاد مشاهده می کنیم، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می باشد، که معمولا به دلیل عدم پایبندی فروشنده در معامله به تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید، که اصولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند می باشد.

دستور تخلیه

اول از هرچیز بهتر است بدانید که دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است. برای تخلیه ملکی که اجاره نامه آن به صورت عادی تنظیم شده و مدت اجاره نیز به پایان رسیده باشد، یکی از این دو حالت پیش می آید:

  • تقاضای دستور تخلیه
  • تقاضای حکم تخلیه

دعاوی شهرداری

شکایت از شهرداری ها، موضوع و محور درصد قابل توجهی از پرونده ها و دعاوی تشکیل شده در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری است.

حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید.

اثبات مالکیت

در خصوص دعاوی مالکیت، اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، معلوم است که سند رسمی نیز ندارد. اگر هم در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و شخصی که آن را خریده و یا به نحو دیگری تملک نموده، بخواهد مالکیت مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی را با خواسته ی اثبات مالکیت خویش در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

خلع ید و تخلیه

خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.

تصرف عدوانی

اگر کسی در ملکی که شما سابقاً تصرف داشتید از تصرف شما خارج کند شما می توانید علیه او هم دعوای تصرف عدوانی اقامه کنید و هم شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی بنمایید.

سرقفلی

سرقفلی حقی است که قانون‌گذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته بود تا از آن‌ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. سرقفلی فقط برای اماکن تجاری استفاده می شود.

قوانین آپارتمان ها

آپارتمان عبارتست از يك واحد مستقل در ساختمان چند طبقه كه از آن براي سكونت يا جهت كسب و پيشه استفاده مي‌شود.