خدمات حقوقی چیست

با توجه به افزایش تعاملات اجتماعی و انسانی در جامعه امروزی، معمولا نیازهای جدیدی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود می آید. خوشبختانه همراه نیازها و کارهای حقوقی، همواره انجام خدمات حقوقی توسط وکلای مرتبط و موسسات خدمات حقوقی در دسترس و مقرون به صرفه، قانونی و براساس عدالت و به طور یکسان برای همه افراد جامعه وجود دارد. این خدمات می تواند در همه حوزه ها به افراد با شرایط مختلف کمک کند تا با سرعت بیشتری به اهداف حقوقی خود برسند.

منظور از خدمات حقوقی چیست؟

خدمات حقوقی، خدماتی هستند که شامل تمام مسائل مربوط به قانون و یا موارد قانونی مانند صدور احکام قانونی، ثبت، محاکمه و دفاع از حقوق قانونی، جرایم کیفری، وصول مطالبات و غیره می شود، که توسط وکیل مدافع متخصص در آن زمینه قابل ارائه دادن هستند. در واقع خدمات حقوقی، خدمات ارائه شده توسط وکیل برای موکلش است.

اکنون باتوجه به افزایش کاربران اپلیکیشن­ها، دنیای وب و فضای مجازی و همچنین شبکه های اجتماعی دیگر نیازی نیست حتما به یک وکیل حقیقی مراجعه کنید و مبلغ زیادی را به او بپردازید. از این به بعد برای حل امور حقوقی خود با استفاده اپلیکیشن شهرداد، از وکلای آنلاین ما مشاوره حقوقی آنلاین رایگان بگیرید.

انواع خدمات حقوقی:

افراد و شرکت ها در طول عمر خود ممکن است با امور حقوقی و قانونی زیادی درگیر شوند. مدیریت تمام این امور ملزم به استفاده از خدمات حقوقی مرتبط با آن کارحقوقی است. به دلیل اینکه اکثر افراد از قانون، ماده و تبصره های مربوط با آن امورحقوقی آشنایی کاملی ندارند، به همین دلیل با سپردن کارهای حقوقی خود به وکلای متخصص و باتجربه خودشان از پرونده خود فاصله گرفته و کار را به وکیل خبره واگذار می کنند. استفاده از خدمات حقوقی کمک می کند تا پرونده ها، سریع تر، دقیق تر، با هزینه کمتر و با راه حل قانونی آن به هدف خود برسند.

برخی از انواع خدمات حقوقی قابل ارائه توسط موسسات حقوقی شامل دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی، دعاوی خانواده و سایر دعاوی، دعاوی ملکی، نظارت برعقد قراردادها، ثبت احوال، وصول مطالبات، ثبت شرکت و برند، انحصار وراثت می باشد.