قرارداد کارآموزی

ثبت قرارداد کارآموزی یکی از روش های مرسوم برای افرادی است که علاقه به یادگیری یک حرفه یا مهارت در سنین پایین یا کسب تجربه کاری جدید دارند. اگر قصد گذراندن دوره های کارآموزی را دارید و یا می خواهید افرادی را به عنوان کارآموز استخدام کنید، باید با جزئیات قرارداد کارآموزی آشنا شوید. در ادامه با این مفهوم به صورت کامل آشنا خواهید شد.

کارآموز کیست؟

ماده 112 قانون بیان می کند که “از لحاظ مقررات قانون، کارآموز به افراد زیر می گویند:

  1. کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند.
  2. افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص ، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آن که سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.”

طبق گفته قانون افرادی که ممکن است قصد گذراندن دوره های کارآموزی را داشته باشند، به دو بخش تقسیم می شوند:

شماره 1- فردی که قصد آموختن حرفه ای را داشته باشد و این فرد ممکن است شاغل نیز باشد، که در این صورت با عقد قرارداد کارآموزی با صاحب کار، مشغول به کار می شود. البته لازم به ذکر است که افراد عادی نیز برای مشغول شدن به کارآموزی، ملزم به عقد قرارداد کارآموزی هستند.

شماره 2- فرد نوجوانی که قصد کسب کردن مهارت خاصی را دارد و به آموزشگاه ها، جهت گذراندن کارآموزی مراجعه می کند. عقد قرارداد کارآموزی برای شفاف سازی حقوق و وظایف طرفین، الزامی می باشد.

قرارداد های کارآموزی به چند دسته تقسیم می شوند؟

شماره 1- شرایط قراردادی که توام با کار با کارآموز بسته میشود: این نوع قرارداد با افرادی بسته می شود که رنج سنی محدود، بین 15 تا 18 سال دارند. در این قرارداد، فرد اجازه ندارد که از ساعت 6 غروب به بعد کار کند.

شماره 2- قراردادی که با افراد شاغل جهت کارآموزی بسته می شود: افراد شاغل ممکن است برای کسب مهارت بیشتر، علاقه مند به گذراندن دوره کارآموزی شوند. فرد شاغلی که برای کارآموزی به مراکز مختلف مراجعه می کند، در قرارداد کارآموزی، وی از حقوق خاصی برخوردار می باشد. این شرایط خاص به سه بخش تقسیم می شود:

  1. ارتباط فرد شاغل با کارفرما، در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت جزو سوابق کاری او حساب می شود.
  2. دستمزد کارگری که در حین گذراندن کارآموزی می باشد، نباید کمتر از مزد تعیین شده توسط وزارت کار باشد.
  3. مزایای غیر نقدی که قبل از کارآموزی به کارگر تعلق می گرفت، نباید قطع شود.

شماره 3- قراردادی که با افراد غیر شاغل جهت کارآموزی بسته می شود: فردی که بر حسب علاقه و یا برای کسب مهارت   بیشتر، قصد گذراندن دوره کارآموزی را دارد. در این شرایط فرد موظف به پرداخت شهریه می باشد و در این حالت نیز با شخص قرارداد کارآموزی بسته می شود.

مفاد قرارداد کارآموزی

قرارداد کارآموزی موارد زیادی را در بر می گیرد که در اینجا به یکی از اصلی ترین آنها اشاره می کنیم.

از لحاظ مقررات قانون کارآموزی، کارآموز به افراد زیر گفته می شود:

شماره 1- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش‌می‌بینند.

شماره 2- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ ای خاص برای مدت معین که بیشتر از سه سال نباشد، در کارگاهی معین به ‌کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

‌تبصره 1- کارآموزان شماره 1 ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا ‌داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راساً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌ نمایند.

‌تبصره 2- دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در مورد شماره 2 با پیشنهاد شورای عالی کار، به‌ تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

دکمه بازگشت به بالا