قرارداد مشاوره

ممکن است در هر فعالیتی که انجام می دهید از سود حاصل کار رضایت کافی را نداشته باشید و به دنبال بهتر کردن این شرایط باشید. با تنظیم کردن یک قرارداد مشاوره حرفه ای می توان اولین قدم را جهت بهبود بخشی وضعیت کسب و کار برداشت.

براساس قانون، ماده 2 بند 5 آیین نامه خرید خدمات مشاوره، مشاوره هر نوع خدمات کارشناسی، مدیریتی یا به طور کلی خدمات در حوزه هایی می باشد که نیازمند دانش تخصصی است. قرارداد مشاوره یا قرارداد خدمات مشاوره ای یکی از انواع قرارداد پیمانکاری محسوب می شود که طرفین قرارداد مشاوره، کارفرما و شخص متخصص در آن حوزه می باشد. این قرارداد فقط مخصوص دایره کسب و کار نیست و می توان از آن در حوزه های دیگر نیز استفاده کرد.

قرارداد پیمانکاری چیست؟

این نوع قرارداد موضوعات مختلفی می تواند داشته باشد مانند حمل و نقل، ساختمان و از این موارد. طبق این قرارداد کارفرما انجام کاری را با شرایط مشخص، هزینه مشخص و در زمان معینی به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار می کند.

کاربردهای قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره قراردادی است که در آن کارفرما می تواند از افراد متخصص در حوزه مربوطه مشاوره بگیرد. این مشاوره می تواند به صورت ساعتی، روزانه یا هر نوع دیگری باشد.

نکات مهمی که باید درباره قرارداد مشاوره بدانید!

  • حق و حقوق طرفین قرارداد.
  • مدت زمان قرارداد مشاوره.
  • نحوه پرداخت حقوق.
  • عدم افشای اطلاعات.

در کل هر نوع قراردادی که عقد می شود تعهدات طرفین قرارداد باید مشخص باشد و قرارداد مشاوره هم از این بابت مستثنی نیست. حق و حقوق شامل وظایف طرفین، هدف و ماهیت قرارداد و امثال این ها است. در قرارداد مشاوره حتما باید زمان شروع و پایان کار نوشته شود. همچنین باید نحوه پرداخت وجه به طور دقیق مشخص بشود.

در قرارداد مشاوره، کارفرما تمامی اسناد و اطلاعات مهم مربوط به شرکت یا کار را در اختیار دارد. این اسناد معمولا در اختیار مشاور قرار می گیرد تا بتواند بهترین تصمیم گیری را برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی شرکت بگیرد. در اینجا یک قرارداد مبنی بر عدم افشای اطلاعات بین کارفرما و مشاور نوشته می شود.

تفاوت های قرارداد مشاوره با قرارداد استخدام

وقتی مثلا کارفرما با مشاور قرارداد ساعتی عقد می کند، مشاور موظف است در زمان تعیین شده در قرارداد به شرکت بیاید و در مقابل خدماتی که ارائه می دهد، حقوق در یافت کند. در این حالت به این نکته توجه داشته باشید مشاور به استخدام شرکت در نمی آید و نوع قرارداد فقط به صورت مشاوره ای می باشد.

دکمه بازگشت به بالا