قرارداد فروش کالا

قرارداد فروش کالا، قرار دادی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به فرد دیگری واگذار می کند به نحوی که مالک، مالکیت کالای خود را در مقابل مالی که دریافت میکند به فرد دیگری انتقال می دهد و شخص خریدار در مقابل دریافت کالا، مالی را به فروشنده می دهد.

به عبارت دیگر، قرارداد فروش کالا قراردادی است، شامل شرایط و تعهدات طرفین معامله برای خرید یا فروش کالایی، این قرارداد مانع پیش آمدن اختلافات احتمالی در آینده می شود. لازم به ذکر است که هر معامله، نیازمند شرایط خاصی است تا صحیح باشد.

موضوع قرارداد فروش کالا

موضوع قرارداد در تنظیم قرارداد فروش کالا، با توافق طرفین معامله صورت میگیرد. حال این موضوع می تواند به طور کلی یک کالا یا شیئی باشد که در قرارداد ذکر می شود.

محل تحویل قرارداد

در قرارداد فروش باید محل تحویل کالا ذکر شود. محل تحویل می تواند محل بستن قرارداد یا محل سکونت خریدار و یا هرجای دیگری باشد.

در مورد کلیات تنظیم قرارداد بخوانید.

فسخ قرارداد چیست؟

حق فسخ قرارداد به صورت است که فردی که این حق را دارد می تواند به تنهایی قرارداد را برهم بزند. طرفین معامله می توانند با توافق دو طرف، حق فسخ قرارداد را به یکی از طرفین، هر دو طرف یا شخص سومی بدهند. البته فسخ قرارداد شرایط خاصی نیز به همراه دارد.

قولنامه

قولنامه تعهدی می باشد که در آن فروشنده متعهد می شود تا کالای مورد نظر را در زمان مشخص به خریدار بفروشد. در صورتی که فروشنده مرتکب تخلفی در انجام مفاد قولنامه شود، خریدار می تواند با استناد به قولنامه به دادگاه مراجعه کرده و مفاد آن را به اجرا بیندازد.

موارد مهم در قرارداد فروش کالا

برای تنظیم هر قراردادی، نکات بسیاری مهمی وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم. در این قسمت به نکات بسیار مهم قرارداد فروش کالا می پردازیم:

شماره 1- ضمانت نامه کالا (گارانتی) :

یکی از مهم ترین نکات قرارداد فروش کالا، دریافت ضمانت نامه کالا (گارانتی) از فروشنده است. شما با داشتن این ضمانت نامه می توانید، خسارت احتمال آینده را جبران کنید. لازم به ذکر است که با داشتن ضمانت نامه، می توانید به صورت رایگان عیب کالا را رفع کنید.

شماره 2- فاکتور:

نکته مهم دیگر در تنظیم قرارداد فروش کالا، ارائه فاکتور به خریدار می باشد. فاکتور صورت حسابی می باشد که در آن درج می شود که شما چه مبلغی بابت خرید کالا پرداخت کرده اید. فراموش نکنید که عدم ارائه فاکتور از سوی فروشنده، تخلف محسوب می شود.

دکمه بازگشت به بالا