قرارداد فروش سهام

قرارداد فروش سهام، تحت عنوان انتقال یا واگذاری سهام نیز بکار برده می شود که یک نوع قرارداد مرسوم در بین شرکت ها می باشد. می توان گفت قرارداد فروش سهام از پیچیدگی بسیار زیادی برخورددار است، بنابراین برای عقد آن نیازمند به افرادی می باشد که در زمینه های حقوقی تخصص داشته باشند و با قوانین کسب و کار آشنا باشند.

کاربرد قرارداد فروش سهام

این نوع قرارداد برای جا به جا کردن تعهدات سهم، از یک سهام دار به خریدار می باشد. یعنی خریدار سهام با امضای قرارداد فروش سهام، طبق پروسه ای قانونی جزئی از سهامداران شرکت مربوطه می شود. البته این نکته را باید به یاد داشت که، قبل از امضای این قرارداد باید از وضعیت مالی شرکت کاملا آگاه شد که اینکار را می توان با بررسی گزارشات بازرس شرکت انجام داد.

تفاوت قرارداد فروش سهام عام و خاص

داخل شرکت های سهامی عام، فروش و انتقال سهم آزاد می باشد و نیازی نمی باشد تا حتما هیئت مدیران شرکت این عمل را تایید کنند. در شرکت های سهامی خاص موضوع کمی فرق می کند به طوری که در نوع شرکت ها با اینکه فروش و انتقال سهم مجاز است، اما حتما باید در آخر هیئت مدیره این کار را تایید کنند تا امکان انتقال سهم بوجود بیاید.

تنظیم قرارداد خرید و فروش سهام

1)    عنوان قرارداد فروش سهام

نام عنوان این نوع قرارداد براساس ماده 388 قانون مدنی، نباید خود فروش سهام باشد. براساس همین قانون تمامی حقوق معنوی مانند: امتیاز حق اختراع، حق نویسنده و موارد این چنینی نمی تواند در عنوان قرارداد یا مبایعه قرار گیرد.

2)    موضوع قرارداد

موضوع قرارداد فروش سهام، همان سهم انتقال یافته می باشد. در اینجا می بایست اطلاعاتی نظیر: تعداد سهم، نوع سهم معامله شده و امثال این ها تکمیل گردد.

3)    طرفین قرارداد فروش سهام

طرفین قرارداد شامل کسی می باشد که سهام را واگذار می کند و کسی که آن را دریافت می کند، می باشد. به این نکته باید توجه شود که خود شرکت به هیچ عنوان نمی تواند طرف قرارداد تلقی شود و نهایتا می تواند حکم تایید کننده شروط قرارداد را داشته باشد. اگر تعداد طرفین معامله زیاد شد، باید به طور دقیق مشخص شود که کدام یک و به چه مقدار سهام دریافت می کنند.

4)    میزان مبلغ

این هزینه به دو دسته تقسیم بندی می شود. مبلغ اسمی سهم که مقدار بسیار کمی می باشد و مبلغ بروز سهم که ارزش گذاری های آن بر طبق کل دارایی های شرکت می باشد چه دریافتی و چه کسری.

5)    وظایف فروشنده و خریدار سهم

برای اینکه این قرارداد به رسمیت شناخته بشود، باید تعهدات طرفین به صورت کامل و همراه با جزئیات در قرارداد نوشته شود.

دکمه بازگشت به بالا