قرارداد بیع

قرارداد یک پیمان بین دو طرف است که طی آن دو طرف انجام کاری را در قبال دیگری متعهد می شوند. یکی از انواع متداول قرارداد، قرارداد بیع است. در قرارداد بیع یا همان فروش یک مال به دیگری فروخته می شود و در قبال آن پول یا اسناد تجاری گرفته می شود.

قرارداد سندی است که به یک پیمان دو طرفه وجهه قانونی می بخشد. تا زمانی که یک قرارداد به صورت مکتوب و نزد مرجع قانونی به ثبت نرسد آن قرارداد تبعات حقوقی نخواهد داشت و در صورت تخلف یک طرف از بخشی از قرارداد نمی توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد. بنابراین لازم است برای سندیت بخشیدن به یک پیمان که به صورت شفاهی بسته شده آن را در قالب یک قرارداد تنظیم کرد. تنها در این صورت می توان برای اثبات مواردی که در تعهد وجود داشته به قرارداد مراجعه کرد.

قرارداد بیع شامل چه مواردی است؟

قرارداد بیع یا مبایعه نامه اجزایی دارد که باید همگی به درستی در قرارداد آورده شوند.

طرفین قرارداد

طرفین قرارداد یکی از اجزای اصلی هر قرارداد هستند که باید در هر قراردادی ذکر شوند. همچنین مشخصات کامل و آدرس و شماره تلفن آن ها نیز باید در قرارداد آورده شود.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد چیزی است که چارچوب قرارداد را تعیین می کند. مورد معامله و کاری که دو طرف باید در قبال یکدیگر انجام دهند باید در هنگام تنظیم قرارداد بیع به روشنی ذکر شود.

مبلغ قرارداد

مبلغی که باید در قبال مال مبادله شود باید به طور واضح و کامل مشخص شود.

شروط ضمن عقد

هر شرایطی که نحوه قرارداد را مشخص می کند باید در شروط ضمن عقد آورده شود. نحوه پرداخت ثمن قرارداد، مکان و زمان تحویل مبیع و اینکه هزینه های جانبی مانند هزینه سند زدن و هزینه حمل مبیع(در صورت منقول بودن) به عهده چه کسی است باید با دقت در شروط ضمن قرارداد بیع نوشته شود.

نکات تکمیلی مربوط به قرارداد بیع

  • قرارداد سندی است که برای هر دو طرف الزامات قانونی می آورد. بنابراین باید حتما قرارداد تحت نظر یک وکیل متخصص نوشته شود. همچنین قرارداد باید در قالب عبارات حقوقی به نگارش درآید و علائم نگارشی نیز با دقت به کار برده شود.
  • تنها در صورتی که تمام بندهای قرارداد را به دقت مطالعه کرده و درباره آن اطمینان دارید امضای خود را پای قرارداد وارد کنید.
  • اگر تنظیم قرارداد بیع در چند صفحه انجام شده است باید تمام صفحات آن امضا بخورد.
  • توصیه اکید می شود به جز نسخه اصلی نسخه های دیگری نیز از قرارداد فراهم شده و امضا شود.
  • قرارداد باید حتما در حضور شاهد امضا شود. همچنین مشخصات شهود نیز باید در قرارداد آورده شود.
  • قرارداد بیع از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین باید حتما در نگارش آن از یک وکیل متخصص و آشنا با انواع قرارداد و مسلط به قوانین مدنی کمک گرفته شود.
دکمه بازگشت به بالا