فروش ملک مشاعی

معضلات فروش ملک مشاعی + راه حل آن

فروش ملک مشاعی به دلیل شرایط خاص آن، اغلب با مشکلاتی همراه است. ملک مشاع درواقع ملکی است که دو نفر یا بیشتر مالک آن هستند.

ملکی مشاعی به گونه ای است که تمام شرکا در تمام اجزای خانه شریک هستند لذا همین مسئله باعث بروز مشکلاتی برای فروش ملک مشاعی می شود.

اگر به دنبال راه های مناسب برای رهایی از معضلات برای فروش ملک مشاعی خود هستید، در این مقاله با ما همراه باشید.

ملک مشاع چیست؟

همانطور که در ابتدا نیز اشاره کردیم، مللک مشاع به ملکی گفته می شود که دو یا چند مالک به صورت مشترک دارد.

در مقابل این نوع ملک، ملک مفروز (یک مالک) قرار دارد که فروش آن راحت تر است.

در زمان فروش ملک مشاعی، هر کدام از مالکان می توانند به اندازه سهمی که دارند، ملک را بفروشند یا اجاره دهند اما امکان تصرفات مادی برای خریدار یا موجر وجود نخواهد داشت و تنها تصرفات حقوقی میسر است. و همین مسئله و معضل بزرگی است که باعث می شود قیمت ملک مشاعی افت کند و نیز به سختی فروش رود.

راه های فروش ملک مشاعی کدامند؟

برای فروش ملک مشاعی، سه راه حل اساسی وجود دارد کهبه ترتیب از ساده ترین راه تا آخرین ره چاره برای شما بیان می کنیم. این راه حل ها با توجه به شرایط ملک شما و نیز میزان سازش بین مالکان و شرایط آنها، بایستی انتخاب شود.

راه حل اول برای فروش ملک مشاعی: پایان دادن به شراکت با توافق

به منظور خاتمه دادن به شراکت در مالکیت ملک و زمین (که از اموال غیرمنقول محسوب می شود)، بایستی همه ی مالکین با رضایت خود ملک را بین خود تقسیم کنند.

برای تقسیم ملک، به دو صورت رسمی و غیر رسمی می توان اقدام نمود؛ یعنی در صورتی که تقسیم نامه ی رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، تقسیم ملک به صورت رسمی است و در غیر این صورت، غیر رسمی تلقی می شود.

معتبر بودن این تقسیم نامه، کاملا وابسته به شرایط مالکین در زمان تنظیم آن است. در صورتی که تمام شرایط زیر برقرار باشد، آنگاه تقسیم نامه معتبر خواهد بود:

  1. غائب نبودن حتی یک نفر از شرکا
  2. بالغ بودن تمام شرکا
  3. سلامت کامل ذهنی تمام مالکان
  4. محجور نبودن هییچ کدام از افراد

راه حل دوم برای فروش ملک مشاعی: افراز ملک

در صورتی که راه حل اول میسر نبود، می توان از طریق راه حل دوم یعنی افراز ملک، ملک بین شرکا تقسیم شود.

برای این کار کافی است که در صورت داشتن سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت، به راحتی به اداره ثبتی که در نزدیکی ملک شما قرار دارد مراجعه نمایید و اقدام به افراز ملک کنید.

راه حل سوم برای فروش ملک مشاعی: اقدام به مزایده ملک از طریق مراجع قانونی

و اما، در صورتی که ملک غیرقابل افراز باشد، راه حل سوم که راه حل نهایی شما است، می تواند به شما برای حل مشکل فروش ملک مشاعی کمک کند.

مدارک مربوطه شامل گواهی افراز ناپذیر بودن ملک ، دادخواست خود را برای درخواست فروش ملک آماده کنید و به دادگاه حقوقی حوزه ملک مراجعه نمایید و یا ارسال نمایید.

دادگاه حقوقی بر اساس مدارک، یک پرونده برای ملک مشاع تشکیل می دهد. سپس دستور به فروش یا مزایده ملک می دهد.

سپس مدیر اجرا بر مبنای قوانین مربوطه، حکم را اجرا می کند.

دکمه بازگشت به بالا