شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به شرکتی می گویند که سرمایه آن شرکت به سهام تقسیم شده و هر فرد به اندازه ای که سهام خریداری کرده است، مسئولیت دارد. ماده 2 لایحه مزبور، شرکت سهامی را به این صورت تعریف می کند:

“شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد”.

به این صورت بنا به تعریف بالا، شرکت سهامی به محض تاسیس و به ثبت رسیدن، در دسته شرکت های تجاری قرار خواهد گرفت. همچنین اهمیتی ندارد که آن شرکت سهامی خاص برای انجام امور غیر تجاری تاسیس شده باشد. ولی این مورد فقط برای شرکت سهامی خاص امکان پذیر می باشد و شرکت های تجاری دیگر باید حتما فعالیت های تجاری انجام دهند تا به عنوان شرکت بازرگانی به حساب آیند.

تعریف شرکت سهامی خاص

به شرکتی که تمام سرمایه آن توسط موسسان آن تامین شده باشد، شرکت سهامی خاص می گویند. اما در شرکت های سهامی عام، همراه با مقدمات خاصی تاسیس می شود.

یکی از نکاتی که شرکت سهامی خاص را با عام متمایز می کند این است که در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام می باشد.

ویژگی های شرکت سهامی خاص

شماره 1- سرمایه اولیه شرکت در هنگام تاسیس نباید کمتر از 1 میلیون ریال باشد.

شماره 2- حداقل تعداد مدیران شرکت، باید 3 نفر باشد.

شماره 3- در شرکت سهامی خاص، اوراق قرضه غیر قابل انتشار می باشد.

شماره 4- تعداد سهامداران شرکت حداقل باید 3 نفر باشد.

شماره 5- در شرکت سهامی خاص، افراد نمی توانند سهم خود را در بازار بورس معامله کنند. نقل انتقال سهام، فقط با موافقت مدیران امکان پذیر می باشد.

نکات مهم در انتخاب نام شرکت سهامی خاص

در نام این نوع شرکت ها، کلمه «خاص» حتما باید وجود داشته باشد. این کلمه یا بلافاصله بعد از نام شرکت یا قبل از آن باید ذکر شود.

در انتخاب نام شرکت باید چندین مورد مهم رعایت شود، که در اینجا به ترتیب آنها را بیان می کنیم.

شماره 1- از نام و نام خانوادگی و یا اسامی خاص در نام شرکت استفاده نشود.

شماره 2- اسمی که انتخاب می کنید نباید قبلا به ثبت رسیده باشد.

شماره 3- اسم انتخابی باید با معنی باشد.

شماره 4- اسم انتخابی مطابق فرهنگ اسلامی باشد.

شماره 5- انتخاب عدد به عنوان اسم، قابل قبول نیست.

استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت قابل قبول است، اما این کلمات جزء اسم شرکت به حساب نمی آیند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات و شامل سه کلمه باشد.

شرکت سهامی خاص چه مزایایی دارد؟

شماره 1- با جمع آوری سرمایه های کوچک، می توان به فعالیت تجاری پرداخت.

شماره 2- به دلیل اینکه سرمایه افراد در شرکت سهامی خاص به سهام های کوچکتری تقسیم شده است، نقل انتقال آنها بسیار ساده می باشد.

شماره 3- تعین هیات مدیره در شرکت های سهامی، از بین سهامداران می باشد.

شماره 4- در شرکت های سهامی مسئولیت سهامداران محدود به سهام آنها می باشد.

دکمه بازگشت به بالا