دیه

دیه چیست؟

دیه یا همان خون بها، براساس تعاریف و احکام فقه اسلام، مقدار معینی پول می باشد که برای کشته شدن انسانی، نقص عضو یا به طور کل آسیب رساندن، به او یا خانواده شخص تعلق گرفته می شود.

انواع آن

بر طبق قوانین مجازات اسلامی دیه به چند نوع تقسیم بندی می شود:

·        اعضای بدن

این نوع خودش دارای 2 قسمت می باشد. اگر از عضوی در بدن شخص، فقط یکی از آن عضو باقی مانده باشد، در صورتی که آن عضو از بین برود، دیه کامل به آن تعلق می گیرد. اگر از 2 عضو موجود در بدن، هر دو آن باقی مانده باشد، در صورتی که یکی از آن از بین برود، نصف دیه به آن تعلق خواهد گرفت و اگر هر دو آن از بین برود، شامل دیه کامل می شود.

·        کشتن

شامل دیه کامل یک مرد می شود. قیمت آن هر ساله در حال تغییر است. این قیمت در سال 99 برای ماه های عادی مبلغ 330 میلیون تومان و در ماه های حرام 440 میلیون تومان می باشد.

·        آسیب رساندن

وقتی که فردی مرتکب جرمی در قبال شخصی دیگر می شود، اگر منجر به بوجود آمدن آسیب های فیزیکی به شخص بشود، طبق قانون موظف به پرداخت خسارت وارد شده می باشد. این خسارت را پزشک قانونی یا بیمارستان مشخص می کند.

·        منافع اعضا

اگر جنایات انجام شده منجر به این شود که شخص یکی از حواس خود را از دست بدهد، دیه کامل را شامل می شود. منافع اعضا شامل: حس شنوایی، بویایی، گویایی، صوت، بینایی و عقل می شود.

ماه های حرام و تاثیر آن

4 ماه قمری جزء ماه های حرام به حساب می آیند: محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب. فلسفه پشت آن به این صورت می باشد که در این 4 ماه جنگ کنار گذاشته می شود و برای همین مبلغ دیه افزایش پیدا می کند. مورد دیگر برای امنیت کسانی می باشند که می خواند به سفر حج بروند.

آیا جنسیت تاثیرگذار می باشد؟

در اهل سنت و اهل شیعه آمده است است که دیه یک زن، نصف مرد می باشد. علاوه بر این طبق قانون 550 مجازات اسلامی همین امر را تاکید می کند. اما بر طبق رای دیوان عالی کشور، دیه زن و مرد از این به بعد یکسان طلقی می شود به طوری که نصف آن را شخص مقصر پرداخت می کند و نصف دیگر را صندوق تامین خسارت های بدنی.

مهلت پرداخت

پس از مشخص شدن حکم دادگاه اینگونه نیست که شخص بلافاصله آن را پرداخت کند، یا وقت زیادی داشته باشد. زمان بسته به عمل انجام شده متفاوت می باشد. مثلا موقعی که فردی باعث کشته شدن کسی بشود:

  • اگر کشتن شخص عمدی بوده باشد، دیه باشد ظرف مدت 1 سال پرداخت شود.
  • اگر قتل شبیه عمد باشد، مهلت پرداخت 2 سال می باشد.
  • در صورتی که کشته شدن خطا کامل به حساب بیاید، این زمان 3 سال می شود.

این زمان ها توسط قانون تعیین شده اند، اما اگر طرفین بر سر زمان دیگری به توافق برسند مشکلی ندارد. اما اگر قتل از نوع سوم باشد، خطاکار باید هر سال ثلث مبلغ را پرداخت کند.

دکمه بازگشت به بالا