دعاوی شهرداری

امروزه با گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی، افزایش نیازهای مردم به خدمات مختلف شهری، پیچیده شدن قوانین و مقررات و آیین نامه ها باعث شده است تا دفاع از حقوق شهروندان در مقابل شهرداری ها نیاز به کسب دانش و آگاهی داشته باشد.

چرا که با در نظر گرفتن همه ی این موارد بالا در کنار عدم آگاهی عموم شهروندان از حقوق خود، نحوه دریافت خدمات شهری و نیز مطلع نبودن از چگونگی دفاع از حقوقشان در مراجع قضایی مثل کمیسیون شهرداری، این مسئله را پیچیده تر از گذشته کرده است.

در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با نکات و موارد مربوط به دعاوی شهرداری بیشتر آشنا شوید.

شهرداری چیست و چه هدفی دارد؟

شهرداری ارگانی می باشد که مسئولیت و وظیفه ایجاد بسترهای مناسب در شهر، طبق قانون و حریم شهرداری دارد به منظور اعتلا و ارتقای سطح زندگی شهروندان تا نقطه مطلوب (استاندارد).

لذا برای تحقق این هدف، قانونگذار اختیاراتی قانونی را به شهرداری و شورای شهر اعطا کرده است تا اقتدار و قدرت لازم برای اداره شهر با هدف افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان را داشته باشد.

قدرت اعطا شده به شهرداری به قدری می باشد که حتی در مواردی که نظم شهر در معرض خطر باشد، شهرداری می تواند به قهر و غلبه از بروز این هنجار شکنی ها ممانعت به عمل آورد.

دعاوی شهرداری چیست؟

یکی از دلایل عمده شکایت ها مثل دیوان عدالت اداری ، شکایت شهروندان از شهرداری است. دعاوی شهرداری انواع محتلفی دارد و بسیار گسترده است.

با توجه به نوع دعاوی شهرداری، برخی از آنها در دیوان عدالت اداری مورد پیگرد قرار می گیرد. و برخی دیگر در دادگاه های حقوقی  و تعدادی دیگر در دادگاه ها و دادسرای کیفری رسیدگی می شوند.

لذا در ادامه به تفصیل در خصوص انواع دعاوی شهرداری در هر یک از مراجع قضایی آمده است.

انواع دعاوی شهرداری مورد رسیدگی در دیوان عدالت اداری

 • اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری؛
 • شورای عالی شهرسازی؛
 • شکایت از رای کمیسیون ماده 77؛
 • اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم؛
 • اعتراض به رای کمیسیون باغات؛
 • شکایت از مصوبات کمیسیون ماده 5؛
 • اعتراض به تملک غیرقانونی اراضی توسط شهرداری؛
 • شوراهای اسلامی شهرها حسب مورد در شعب یا هیات عمومی دیوان؛
 • دعوای احراز وقوع تخلف شهرداری؛
 • و سایر.

انواع دعاوی شهرداری مورد رسیدگی در دادگاه های حقوقی

 • ابطال قراردادها و صلح نامه ها و هبه نامه های منعقده با شهرداری یا شورای شهر؛
 • دعوی خلع ید و دعاوی تصرف عدوانی؛
 • مطالبه بهای ملک از شهرداری؛
 • مطالبه خسارت از شهرداری؛
 • مزاحمت از حق و ممانعت از حق؛
 • و سایر دعاوی عمومی که شهرداری نیز ممکن است به عنوان خوانده طرف آن دعاوی قرار گیرد.

انواع دعاوی شهرداری مورد رسیدگی دادگاه و دادسرای کیفری

 • شکایت کیفری علیه شهرداری بابت تصرف عدوانی؛
 • شکایت از شهرداری و مأمورین آن به علت تخریب و ورود غیرقانونی به ملک؛
 • ممانعت از حق و یا مزاحمت از حق؛
 • دریافت وجه غیرقانونی؛
 • و سایر.
دکمه بازگشت به بالا