ثبت شرکت

ثبت شرکت در ایران

اگر وقت این رسیده که کسب و کار خودتان را داشته باشید و می­خواهید شرکت خودتان را ثبت کنید، فرآیند سختی را پیش رو ندارید. فقط کافیست بدانید بر اساس نوع فعالیتی که انجام می­دهید چه نوع شرکتی می­خواهید تاسیس کنید و سپس مراحل قانونی نحوه ثبت شرکت در ایران را طی کنید.

 

شرایط ثبت شرکت

اگر قصد دارید ثبت شرکت دارید، دانستن برخی از قوانین و شرایط ثبت شرکت در ایران لازم است. تشکیل شرکت ها با عقد قرارداد بین شرکا براساس شرایط ثبت شرکت منعقد می­شود. ثبت شرکت یک سری شرایط اساسی دارد که مهر تأیید بر صحت قرارداد بین شرکاست. این شرایط از این قرارند:

شرط اول: معاملات و قرارداد بین شرکا باید مشروع باشد.

شرط دوم: قصد و رضای شرکای شرکت باید در معاملات در نظر گرفته بشود.

شرط سوم: اهلیت شرکا باید نوشته شود و تایید شود.

شرط چهارم: چارچوب فعالیت شرکت برای هر کدام از شرکا باید مشخص باشد.

شرط پنجم: سهام، سمت، سود و زیان، سرمایه اولیه و … هر کدامم از شرکا باید مشخص باشد.

 

مراحل ثبت شرکت

تشکیل شرکت بر اساس اراده آزاد شرکا انجام می­شود و نیازی به گرفتن مجوز از مقامات اداری ندارد. درواقع ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به یکسری مجوز باشد، اما ایجاد شخص حقوقی به اجازه نیاز ندارد. پس از تصمیم­گیری درباره نوع شرکت خودتان، باید مراحل ثبت شرکت را طی کنید که ذیلا به آن­ها اشاره می­شود:

برای ثبت شرکت در ایران، مرحله اول مشخص کردن شریک است. با توجه به نوع شرکت، شرکا می­توانند دو یا چند نفر باشند. مثلاً برای شرکت­های سهامی خاص، حداقل شرکا 3 نفر است و برای شرکت­های با مسئولیت محدود، حداقل شرکا باید 2 نفر باشد.

در مرحله بعد باید به سایت الکترونیکی اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری مراجعه کنید و اطلاعات خودتان را در سایت وارد کنید و اسناد و مدارک لازم را اسکن و بارگزاری کنید.

در مرحله سوم، اسم شرکت، مدت زمان فعالیت، آدرس، میزان سرمایه اولیه شرکت با توجه به نوع شرکت و اسم هریک از شرکا تکمیل و ارسال می­شود.

در مرحله چهارم، باید کلیه مدارک شناسایی سهامداران، اعضای هیأت مدیره، اعضای شرکت، میزان سهام و سرمایه سهامداران، سمت و جایگاه آن­ها در شرکت و ثبت شعب یا شعبات دیگر شرکت انجام شود.

در مرحله پنجم،تمام مدارک شرکت نظیر دو نسخه اظهارنامه، دو نسخه متن صورتجلسه مؤسسین و مجمع  عمومی، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه شرکت­نامه، مجوز فعالیت شرکت در صورت نیاز، مدارک عدم داشتن سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و اصل وکالت­نامه به صورت اسکن شده در سایت بارگزاری می­شود.

اما در مرحله آخر باید همه مدارک را به اداره ثبت شرکت­ها پست کنید تا بررسی شروع شود.

بهتر است قبل از شروع مراحل ثبت شرکت، حتما مدارکی که ذکر شد را به صورت اصل و کپی آماده کنید. این مدارک مطابق قانون برای تاسیس هر شرکت متفاوتند. ذیلا به تفکیک هر نوع از شرکت­های تجاری، به آن­ها اشاره می­شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت

2-دو جلد اساسنامه شرکت

3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب

5-کپی شناسنامه برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین

6-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه  اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین

7-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است.

8-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)

9-ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)

10-گواهی عدم سوءپیشینه کیفری همه اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت

11-ارائه اقرارنامه همه اعضای هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.

12-امضاء وکالتنامه

13-ارائه اصل قیم­نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.

14-درصورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس، روزنامه رسمی، کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

15-در صورت حضور سهامدار خارجی درصورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن، درصورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن باشد، همینطور اصل و ترجمه وکالتنامه

16-ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

1-دو نسخه اساسنامه ی شرکت

2-دو نسخه اظهارنامه

3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موًسسین

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

5-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده

5-فتوکپی شناسنامه مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی)

7-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه شرکت

8-ارائه  مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت­ها با مسئولیت محدود

2-دو برگ شرکت­نامه

3-دو نسخه از اساسنامه

4-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره

5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)

6-اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

1-دو برگ تقاضانامه

2-دو برگ شرکت نامه

3-دو نسخه اساسنامه

4-فتوکپی شناسنامه ی شرکا

5-مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در 4 نسخه):

1-صورتجلسه تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

2-اساسنامه مصوب مجمع عمومی

3- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

4-درخواست کتبی ثبت

5-طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون

6-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه سرمایه (طبق اساسنامه)

7-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)

8-موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)

9-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ثبت شرکت تعاونی:

1-فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.

2-نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.

3-تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

1-یک نسخه مصدق از شرکت­نامه

2- یک نسخه مصدق از اساسنامه

3-اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4-نوشته­ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44

6-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه­های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:

1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه

3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

 

 

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت خود شرکت باید تحت شرایط قانونی باشد. این تغییرات در شرکت می­تواند در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است باشد. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت­ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

ثبت تغییرات شرکت در این موارد الزامی است:

الف- تغییر اساسنامه

ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر

ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به خاطر پایان مدت شرکت صورت گیرد.

د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.

ه -تغییر اسم شرکت

و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده 58 قانون تجارت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم اضافه شده است.

 

برای ثبت تغییرات شرکت­ لازم است صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات تنظیم شود و به مرجع ثبتی ارائه شود. اداره کل شرکت­ها در صورت صحت صورتجلسه، رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را برای چاپ در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی صادر می­کند.

 

نحوه اعمال تغییرات شرکت

سه نهاد درباره نحوه تغییرات شرکت تصمیم­گیری می­کنند:

الف.مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی در این حیطه­ها می­تواند موجب تغییرات در نحوه ثبت شرکت شود:

1-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است.)

2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت (رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.)

3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

3-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­ها و اطلاعیه­های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

ب. مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق­العاده در این حیطه­ها می­تواند موجب تغییرات در نحوه ثبت شرکت شود:

1-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)

2-افزایش یا کاهش سرمایه

3-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان

4-اجازه صدور اوراق قرضه

5-ایجاد سهام ممتازه

6-انحلال شرکت

 

ج. هیأت مدیره.

هیات مدیره بنابر نظر این دو مجمع می­تواند در حیطه اختیارات خود موجب تغییرات در نحوه ثبت شرکت شود.

دکمه بازگشت به بالا