بیمه از کار افتادگی

این روزها با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و شیوع بیماری های مختلف متوجه ضرورت بیمه از کار افتادگی در زندگی روزمره خود هستیم.

حال ما چگونه میتوانیم با آینده نگری زندگی خود را از این گونه حوادث حفظ کنیم؟

به طور معمول در تمامی شرکت های بیمه برای کسانی که بیمه شده اند بیمه ای تحت عنوان بیمه از کار افتادگی لحاظ شده است. که به صورت کلی یا جزئی تقسیم میشود؛ البته باید در نظر داشت که در هر شرکت قوانین و خدمات آن متفاوت میباشد. حال این به چه معناست ؟

معنای بیمه از کار افتادگی

بیمه از کار افتادگی بدان معنا میباشد که شخص بیمه شده به سبب پیری یا سوانح ناشی از عوارض جسمانی یا پیری دچار ناتوانی شده و به مدت معلوم یا نامعلوم قادر به حضور در سر کار و کسب درآمد از طریق آن نمی باشد؛ در این مرحله بیمه برای حمایت از این شخص به صورت مستمر حمایت هایی را در نظر گرفته است که به آن بیمه از کار افتادگی گفته می شود.

از جمله حمایت هایی که شامل این دسته افراد میشود این است که فردی که دچار از کار افتادگی چه به صورت دائم چه به صورت کلی تا پایان مدت گرفتاری نصیب شده از پرداخت حق بیمه معاف میشود پس دیگر نیاز نیست نگران پرداخت منظم حق بیمه خود باشید.

حال با هم به برسی انواعد  بیمه از کار افتادگی می پردازیم.

از کار افتادگی کامل در بیمه از کار افتادگی

مزایای این دسته از بیمه یعنی بیمه از کار افتادگی کامل تنها شامل افرادی میباشد که شاغل بوده و سن آنها پایین تر از 59 است؛ اما از کار افتادگی کامل به چه معناست ؟

تصور کنید که شخصی که دارای شرایط اشاره شده در بالا را دارد در اثر حادثه یا بیماری دچار مشکل شده، به عنوان مثال دچار قطع عضو شده است، این نوع بیمه شخص را از انجام کار باز می دارد. جالب است بدانید که اگر علت از کار افتادگی حادثه اعلام شود بلافاصله شخص شامل حمایت های بیمه از کار افتادگی میشود؛ اما زمانی که منشا از کار افتادگی بیماری باشد، فرد میبایست حداقل شیش ماه طول درمان گرفته باشد و برای استفاده از حمایت ها شیش ماه زمان میبرد

از کار افتادگی جزئی در بیمه از کار افتادگی

در این نوع بیمه شخص دچار مشکلی میشود که آن را از انجام برخی فعالیت ها در حین انجام کار باز میدارد؛ البته در نظر داشته باشید که تشخیص این موارد به عهده کمیسون پزشکی معرفی شده از طرف شرکت بیمه گذار بوده و میزان تشخیص داده شده میبایست حداقل 33 درصد تا 66 درصد باشد.

ازکار افتادگی کلی و دائمی در بیمه از کار افتادگی

حال در نظر بگیریم که فردی دچار مشکلاتی مثل قطع عضو یا از دست دادن بینایی خود بشود، که نشان دهنده این است که شخص به طور کلی قادر به کار کردن نبوده و حتی زندگی روز مره آن به مشکل بر میخورد. این دسته افراد شامل این نوع بیمه میشوند.

چه ارتباطی بین بیمه از کار افتادگی و غرامت نقص غضو وجود دارد؟

در اینجا بیمه از کار افتادگی در ارتباط با نقص عضو شامل قوانین و شرایط متفاوتی می باشد که هر قاون خاص شرایط بوجود آمده می باشد برای مثال:

  • براساس بند 17 ماده 2 :

غرامت تعلق گرفته به نقص عضو مبلغی می باشد که به طور کامل و یکجا یا برای جبران کامل خسارت وارده یا بخشی از آن به فرد مورد نظر داده می شود.

اگر فردی که دارای بیمه از کار افتادگی می باشد، بر اثر مریضی قادر به ادامه کار نباشد طبق همین قانون، مریضی یا بیماری به حالتی غیر طبیعی جسمی و یا روحی گفته می شود که خدمات پزشکی را الزام می کند. و یا باعث بوجود آمدن عدم توانایی در ادامه کار می شود. این مریضی اگر برایش درمانی وجود نداشته باشد تحت شرایطی ممکن است باعث کاهش میزان کار فرد شود و سبب از کار افتادگی وی شود.

بخشنامه ها و نحوه برخورداری از بیمه از کار افتادگی

فهرستی از شرایط و نحوه ی برخورداری از بیمه از کار افتادگی در این جا به صورت کامل آمده است:

۱‌- قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران که در سال ۱۳۳۱ مورد تصویب واقع گردید

۲‌- قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران -مصوب ۱۳۳۴

۳‌- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی -مصوب ۲۱/۸/۱۳۵۲

۴‌- قانون تأمین اجتماعی ‌-مصوب تیر ماه ۱۳۵۴

۵‌- لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانون راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی و بیمه از کار افتادگی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می‌شوند‌. (مصوب۲۷/۱۲/۱۳۵۸)

۶‌- لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی و بیمه از کار افتادگی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می‌شوند. (مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸)

۷‌- قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱)

۸‌- قانون الحاق یک تبصره به ماده چهار قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱) و اصلاح ماده ۱۰ آن (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴)

۹‌- قانون حفاظت در برابر اشعه -مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸

۱۰‌- قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱

۱۱‌- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی -مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲

۱۲‌- قانون اصلاح تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (مصوب ۲۶/۹/۱۳۷۴)

۱۳‌- قانون بیمه بازنشستگی و بیمه از کار افتادگی ، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه،گلیم و زیلو (مصوب ۱۱/۹/۷۶)

۱۴‌- قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی –مصوب ۹/۸/۱۳۸۶

۱۵‌- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ‌-مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱

۱۶‌- دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقام تشخیص شروع و نوع بیماری بیمه‌شده جهت اجرای ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی و اعتبار نظر کمیسیون پزشکی در خصوص بیماری و نوع و تاریخ آن

۱۷‌- دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۱۷/۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تاریخ شروع از کار افتادگی

۱۸‌- نظریه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای حقوقی پیرامون لازم‌ الاجرا بودن آرای کمیسیون‌های پزشکی در صورت قطعیت

۱۹‌- نظریه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ شورای حقوقی در خصوص چگونگی ‌اعلام ترک کار بیمه‌شدگان در هنگام برقراری مستمری

۲۰‌- دادنامه شماره ۱۸۰ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ در خصوص رد درخواست ابطال بندهای (۶ ،۷و ۸ ) دستوراداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ معاونت فنی و درآمد تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب ۱۷/۱/۱۳۷۹ (موضوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری)

۲۱‌- آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶/۳/۱۳۶۶ و اصلاحات مورخ ۶/۷/۱۳۶۷ ، ۱۹/۵/۱۳۷۱ ، ۲/۵/۱۳۷۸

۲۲‌- آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی- مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶

۲۳‌- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه -مصوب ۲/۲/۱۳۶۹

۲۴‌- آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ۱۷/۱۲/۱۳۷۹

۲۵‌- بخشنامه شماره ۵۸۸ مورخ ۲۲/۹/۱۳۶۷فنی با موضوع سنوات پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۷۲ قانون

۲۶‌- بخشنامه شماره ۶۲۰ فنی مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳با موضوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری

۲۷‌- بخشنامه مشترک فنی و درآمد و درمان به شماره ۶۶۹۷/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ با موضوع بیمه ایرانیان خارج از کشور

۲۸‌- بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه‌شدگان با موضوع معرفی بیمه‌شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی

۲۹‌- بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی ‌بیمه‌شدگان (تنقیح و تلخیص) با موضوع بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه‌‌ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

۳۰‌- دستورالعمل شماره ۳ مکانیزه مستمری‌‌ها – سیستم از کار افتادگی به شماره ۵۵۳۹۲/۵۰۳۰ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹

۳۱‌- دستور اداری شماره ۸۹۳۱/۶ مورخ ۲/۶/۱۳۷۳ با موضوع احتساب مبلغ مستمری از بیمه از کار افتادگی به عنوان قسمتی از دستمزد بیمه ‌شدگان

۳۲‌- دستور اداری مشترک معاونت درمان و فنی و درآمد به شماره۶۹۴۶/۵۰۰۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ با موضوع نحوه ابلاغ آراء کمیسیون پزشکی بدوی به بیمه ‌شدگان .

۳۳‌- دستور اداری مشترک فنی و درآمد و درمان به شماره ۶۹۴۷۱/۵۰۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۴ با موضوع شروع بیماری منجر به از کار افتادگی و حق تعلق بیمه از کار افتادگی .

۳۴‌- دستور اداری شماره ۸۳۳۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ با موضوع: بیمه از کار افتادگی جزئی ناشی از کار بیمه‌شدگانی که از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج می‌شوند.

۳۵‌- دستور اداری مشترک شماره ۱۶۰۳/۹۳/۵۰۳۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ با موضوع تاریخ تحقق از بیمه از کار افتادگی در حوادث ناشی از کار.

۳۶‌- دستور اداری حوزه فنی و درآمد به شماره ۴۱۷۴/۹۴/۵۰۱۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع تبدیل سوابق ۱۴% قالیبافان سوابق کامل

۳۷‌- دستور اداری شماره ۱۵۳۱/۹۵/۵۰۱۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ حوزه فنی و درآمد با موضوع لزوم استفاده از سیستم مکانیزه بازرسی فنی (حادثه- کفالت).

جمع بندی

با توجه به موارد گفته شده در زمینه بیمه از کار افتادگی و تمامی قوانین و شرایط حاکم بر آن، با توجه به پیچیدگی خاصی که این موضوع دارد، بهترین کار مشاوره گرفتن از متخصصان حرفه ای در این زمینه می باشد. شهرداد با داشتن تیم متخصص و مجرب می تواند در حل کردن مشکلات حقوقی، کیفری و غیره به شما کمک کند.

دکمه بازگشت به بالا