انحلال شرکت

زمانی که فعالیت شرکت به پایان می رسد آیا می دانید برای انحلال باید چه مراحلی را طی کنید؟ درباره هزینه و مالیات آن چه می دانید؟ در ادامه مطالب مربوط به انحلال شرکت را توضیح خواهیم داد.

یک شرکت بعد از مدتی انجام فعالیت ممکن است بنا به دلایلی به حیات تجاری خود پایان داده و منحل شود. البته پایان کسب و کار در یک شرکت لزوما به معنای انحلال شرکت نیست و این تصور نادرست است.

ممکن است یک کسب و کار به کار خود پایان دهد ولی انحلال شرکت صورت نپذیرد. بعد از پایان یک کسب و کار ممکن است کسب و کار دیگری در همان شرکت ثبت شده راه بیفتد یا شرکت با شرکت دیگری ادغام شود.

انواع انحلال شرکت

دلایل مختلفی می تواند باعث انحلال یک شرکت شود. این دلایل را می تواند در دسته های زیر قرار داد.

انحلال شرکت با حکم قضایی

دادگاه می تواند طی حکمی دستور به انحلال شرکت دهد. این حالت نیز یکی از موارد انحلال اجباری شرکت است. پیش از صدور این حکم، دادگاه یک مهلت شش ماهه به شرکت می دهد و در صورت حل نشدن ایرادات حکم انحلال شرکت صادر خواهد شد.

انحلال قهری

انحلال قهری زمانی اتفاق می افتد که شرکت دچار ورشکستگی شده و اجبارا باید منحل شود تا طلب طلبکاران از محل دارایی های شرکت پرداخت شود. برای انحلال شرکت بر اثر ورشکستگی نیازی به حکم دادگاه وجود ندارد و بدون نیاز به حکم و تنها با اثبات ورشکستگی می توان شرکت را منحل نمود.

انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی جلسه ای است که سالانه و با حضور سهامداران و هیئت مدیره تشکیل می شود. در صورتی که این تصمیم در مجمع عمومی گرفته شود شرکت می تواند منحل شود. در این حالت می گوییم انحلال به صورت اختیاری انجام گرفته است.

دلایل انحلال شرکت

دلایلی که باعث می شود یک شرکت دیگر به فعالیت خود ادامه ندهد و منحل شود دلایل متنوعی است. در ادامه مهم ترین این دلایل را توضیح خواهیم داد.

اتمام موضوع فعالیت شرکت

گاهی علت ایجاد یک شرکت، انجام کار مشخصی است که با اتمام آن کار دیگر عملا دلیلی برای ادامه حیات شرکت وجود ندارد. یا اینکه انجام فعالیت مورد نظر شرکت غیرممکن می شود و نمی توان آن فعالیت را پی گرفت. در این حالت ها چاره ای جز انحلال شرکت وجود ندارد.

انقضا مدت فعالیت شرکت

برخی شرکت ها برای مدت معینی تشکیل و تعریف می شوند. با اتمام آن زمان، شرکت منقضی شده و دچار انحلال می شود.

تصمیم شرکا و سهامداران

در صورتی که همه شرکا در انحلال شرکت متفق القول باشند می توان شرکت را منحل نمود.

منتفی شدن تعداد شرکا

در شرایطی که تنها یکی از شرکا در شرکت باقی بماند، شرکت ذات خود را از دست می دهد و خود به خود منحل می شود. یا اگر شرایط خاصی در اساس نامه ذکر شده باشد که حد نصابی برای تعداد شرکا تعیین شده باشد نفی آن شرایط می توواند موجب انحلال شرکت شود. به عنوان مثال اگر اساس نامه تعیین کرده باشد که با فوت یکی از شرکا شرکت باید منحل شود، در صورت فوت یک شریک انحلال رخ می دهد.

دکمه بازگشت به بالا