انتقال مال غیر

در راستا انتقال مال غیر در قانون مجازات اسلامی که جرم را اینگونه تعریف میکند، مقرر میدارد «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود»

این قانون بدین معنا می باشد که شما از یک سری کارها که بر عهده شما گذاشته شده یا شما از آن منع شده اید انجام میدهید و که در واقع خلاف آنچه بر شما مقرر شده عمل میکنید که این کار را جرم شمارده شده در قانون.

هر چند قانون جرم انتقال مال غیر را به طور شفاف و واضح مطرح نکرده ولی یکی از افعالی میباشد که در قانون جرم به حساب می آید و مجازات سختگیرانه ای برای این دسته از افراد تعیین شده.

در قانون اساسی حمایت از اموال اشخاص و دارایی هر فرد محترم شمرده شده؛ این دسته جرائم را میتوان در جرائم علیه اموال قرار داد.

قبل از برسی تخصصی جرائم انتقال مال غیر به تعریف و تشریح جرم پرداختیم؛ حال وقت آن است که بپردازیم به تشریح تعریف فعل انتقال مال غیر، جرم و مجازات آن.

طبق تصریح قانون انتقال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که: «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت»

قبل از پرداختن به جمله ی بالا و توضیح دادن آن میبایست تعریفی از اموال منقول و غیر منقول داشت.

مال منقول چیست؟

در معنی کلمه ای میتوان اینگونه تعریف کرد به اموالی گفته میشود که قابل حمل بوده یا انتقال یافته است؛ اما در قانون مدنی اموال منقول اینگونه تعریف شده است : به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.

برای مثال ماشین، منزل، تلوزیون و امثال آن.

جالب است به اموالی که قابل لمس کردن و یا قابل نقد کردن میباشد اموال منقول  ذاتی نامیده شده و برخلاف آن حقوق و منافعی که متعلقات آنها منقول میباشد اموال در حکم منقول یا اموال به تبعیت از منگول شناخته شده مانند؛ حقوق افراد در شرکتها یا حقوقی که موضوع آن وجه نقد باشد.

اموال غیر منقول چیست؟

در معنی کلمه ای اموال غیر منقول را میتوان اموال غیر قابل حمل دانست و آن با مباحثت حقوقی مناسبت دارد.

قانون اموال غیر منقول را اینگونه تعریف کرده : اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود

اموال غیر منقول نیر مانند اموال منقول به چند دسته تقسیم میشوند.

اموالی که ذاتا غیر منقول بوده

اموالی ظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آن است ميشود.

البته در نظر داشته باشید؛ اموالی که از دل زمین استخراج میشوند مانند سنگ های قیمتی، خاک و غیره پس از استخراج، منقول به شمار می آیند

اموالی که بواسطه عمل انسان غیر منقول شده است

 1. ابنيه
 2. آسياي منصوب در بنا
 3. لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا بكار رفته باشد.
 4. آئينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها
 5. ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است
 6. اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است.
 7. اموالی که در حکم غیر منقول میباشد.
 8. اموال غیر منقول طبیعی

رکن های جرم انتقال مال غیر

در مسئله مربوط به انتقال مال غیر، شامل 3 رکن می شود به صورت کلی:

 • رکن مادی

در بحث فروش و انتقال مال غیر، نیازی به اسباب کلاه برداری و یا تسلیم دارایی به شخص کلاهبردار نیست. هنگام بوجود آمدن جرم انتقال مال غیر، شخصی که دارایی خود را باخته است، در محل وقوع این جرم حضور ندارد و فقط انتقال مال غیر توسط شخص کلاهبردار برای بوجود آمدن این جرم کافی است.

 • رکن معنوی

بیشتر مربوط به داشتن سوء نیت برای انتقال مال غیر می باشد. این به معنی آن است که، شخص که مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است، در مرحله اول، باید قصد انجام این کار را داشته باشد و سپس اقدام به این کار کند. اما اگر درصورتی شخصی بدون قصد و غرض و بر حسب اشتباه، مرتکب جرم انتقال مال غیر شود، مجازاتی شامل وی نخواهد شد.

 • رکن قانونی

مجازات در نظر گرفته شده در ارتباط با جرم انتقال مال غیر، مطابق با مجازات در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس می باشد.

فروش مال مشاع یا انتقال مال غیر؟

به طور کلی، مال مشاع، به مالی گفته می شود که صاحب چند مالک باشد و همچنین بر طبق قانون تمامی شریک های مال مشاع، به هیچ عنوان اختیار انتقال یا فروش این مال را ندارند.

فروش ملک مشاعی یا به طور کلی مال مشاع، تنها در دو حالت انجام می شود که حالت دوم جرم محسوب نمی شود:

 1. حالت اول به این صورت می باشد که شریک علاوه بر مقدار سهم خود، از سهم بقیه شریک ها بدون اجازه آن ها استفاده کند. در این صورت انتقال مال غیر بوجود می آید.
 2. حالت دوم این است که یکی از شریک ها، فقط به میزان سهم خودش از مال مشاع استفاده کند. حال اگر فقط به میزان سهم خود اقدام به فروش یا انتقال کند، حتی اگر رضایت بقیه شرکا را ندشته باشد، جرم انتقال مالغیر صورت نمی گیرد.

آیا بین انتقال مال غیر و معامله فضولی ارتباطی وجود دارد؟

در معامله های فضولی، فروشنده به هیچ عنوان برای ضرر رساندن به شخص معامله ای را انجام نمی دهد و حتی گاهی به هدف سود بیشتر برای شخص این کار را انجام می دهد. اما در بحث انتقال مال غیر، فروشنده به قصد ضرر و زیان، اقدام به فروش مال شخص می کند. وی می تواند از طریق مراجع قضایی این مسئله را پیگیری کند.

عناصر رکن معنوی انتقال مال غیر

در بالا ذکر کردیم که 3 رکن برای جرم انتقال مال غیر وجود دارد. حال خو این رکن ها به دسته بندی های جزئی تری تقسیم بندی می شوند. برای مثال رکن معنوی جرم انتقال مال غیر معمولا در ارتباط با نیت می باشد. یعنی باید یک قصد مجرمانه ای وجود داشته باشد. حال این نیت به موارد زید تقسیم بندی می شود:

 • سوء نیت خاص

اراده داشتن به عملی که موجب ضرر رساندن شود. یعنی اینکه شخص مورد نظر قصد تحقق پیامدی مجرمانه را داشته باشد و در بحث انتقال مال غیر هدف وی ضرر رسانی باد.

 • سوء نیست عام

یعنی اینکه شخص دارای اراده آگاهانه بر عمل مجرمانه داشته باشد. دقت داشته باشید که عمل انجام شده حتما باید با اراده فرد انجام شود و نیز از اینکه مال برای شخص دیگری می باشد، آگاه باشد.

شرایط لازم برای بوجود آمدن جرم انتقال مال غیر

برای اینکه جرم انتقال مال غیر تحقق یابد، نایزمند چند مورد می باشد که در اینجا به طور کامل به بررسی آن ها می پردازیم.

 • متعلق بودن دارایی به شخص دیگری

به طور کلی مالک دارایی در اینگونه جرم ها مهم نیستند. مالک دارایی ممکن است شخص حقیقی، حقوقی و یا خصوصی باشد. همچنین مواردی که متعلق به حکومت هم می باشد در مصداق انتقال مال غیر نیز وجود دارند. صرفا مال باید به شخص دیگری تعلق داشته باشد و شناسایی مالک شرط انجام این جرم نمی باشد.

 • برای تحقق جرم انتقال مال غیر، موضوع فروش یا انتقال باید “مال” باشد. یعنی دارای اعتبار و ارزش باشد و قابل معامله نیز باشد.

 • پیامد مجرمانه

یعنی برای اینکه جرم انتقال مال غیر انجام شود، نیاز است ضرر و زیانی بوجود بیاید. زیان کیفری برای بوجود آمدن این جرم کافی می باشد.

پیگیری شکایت جرایم مربوط به انتقال مال غیر

معمولا دادسرا و دادگاه های عمومی برای رسیدگی به اینگونه پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرند. ابتدا نیاز است فرد شاکی به دادسرا شکایت کند که مشخص شود جرمی در این زمنیه انجام شده است. مثلا در بعضی شریاط ممکن است انتقال مال غیر در شهر شیراز انجام شده باشد ولی مال فروخته شده در تهران باشد. در این صورت وظیفه سیدگی به این پرونده با دادسراهای عمومی در شیراز می باشد.

بهتر است اگر قصد تنظیم شکایت را دارید، ابتدا با یک مشاور حقوقی خبره در این زمنیه مشورت کنید.

جمع بندی

با توجه به نکات گفته شده در این مقاله در ارتباط با جرم انتقال مال غیر، بهترین کار استفاده از مشاوران حرفه ای متخصص در این زمنیه می باشد. موسسه حقوقی شهرداد با داشتن سال ها تجربه در زمینه مسائل حقوقی و کیفری می تواند به شما در حل کردن مشکلات کمک کند.

با استفاده کردن از اپلیکیشن حقوقی شهرداد می توانید از تمامی قوانین و مقررات حاکم بر روی انواع جرایم اطلاعات کسب کنید.

دکمه بازگشت به بالا