اسناد رهنی

یکی از مهم ترین بخش های جامعه که تسهیلات مالی مانند وام ارائه می دهد بانک ها هستند. بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای ایجاد و یا گسترش کسب و کار خود از تسهیلات کوچک و بزرگ بانکی بهره می برند.

بانک ها بر اساس چه تضمینی این تسهیلات را ارائه می کنند؟

یکی از تضمین هایی که که بانک ها در برابر پرداخت تسهیلات مالی دریافت می کنند اسناد رهنی است.

اسناد رهنی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. در واقع با تنظیم این سند شخص وام گیرنده ملک خود را برای تضمین پرداخت اقساط وام در گرو یا وثیقه بانک قرار می دهد.

اصطلاحات موجود در اسناد رهنی

راهن به شخصی می‌گویند که ملک خود را در گرو یا وثیقه بانک می‌گذارد.

مرتهن به بانک یا موسسه مالی اعتباری می گویند که ملک را گرو می‌گیرد.

مرهونه به ملکی می گویند که در گروه بانگ قرار گرفته است.

رهن به قراردادی می گویند که برای این منظور نوشته می شود.

اسناد رهنی به این دلیل که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود یک سند رسمی است و شخص راهن یا همان بدهکار یکی از املاک خود را در رهن مرتهن یا همان طلبکار قرار می دهد. البته این باعث رفع مالکیت راهن بر ملک خود نمی شود.

آیا شخص ثالثی می تواند اسناد رهنی ارائه دهد؟

بله. در صورت اینکه بین راهن و شخص ثالثی اعتماد وجود داشته باشد، آن شخص می تواند در قبال وامی که راهن دریافت می کند سند ملک خود را در گرو بانک قرار دهد. در صورت بروز هر مشکلی مثل عدم پرداخت اقساط توسط راهن بانک آن ملک را به مزایده می گذارد.

مالکیت ملک رهنی

صاحب ملکی که در رهن بانک قرار می گیرد در عین اینکه همچنان بر ملک مالکیت دارد، باید برای هرگونه دخل و تصرفی، تصرفاتی هم که حق مرتهن است را در نظر بگیرد.

ابطال اسناد رهنی

گاهی ممکن است شخصی بدون اطلاع مالک، ملک او را در رهن بانک یا موسسه مالی قرار دهد بعد از اینکه مالک متوجه این موضوع شود می تواند دادخواست ابطال سند رهنی دهد. بعد از صدور رأی در دادگاه صالحه و قطعی شدن آن، حکم به اداره ثبت اسناد و املاک فرستاده می شود و رئیس اداره ثبت بعد از بررسی حکم را به دفتر املاک ارجاع می دهد.

دفتر املاک پس از بررسی موضوع، مراتب ابطال سند رهنی را اجرا می کند. در پیش نویس سند مالکیت جدید، مشخصات مالکیت جدید و همچنین جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ پرونده ابطال باید کاملا شرح داده شود.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم اسناد رهنی

اصل سند مالکیت و بنچاق

استعلام مالکیت از دفتر ثبت اسناد رسمی

اصل یا کپی برابر اصل پایان کار

پاسخ استعلام دارایی

قرارداد بانک و یا شخص مرتهن

مفاصاحساب نوسازی (سندی است که توسط شهرداری صادر می شود و در آن اعلام می شود که یک ملک و یا خانه هیچ گونه بدهی ای به شهرداری ندارد.)

اصل کارت ملی و شناسنامه

دکمه بازگشت به بالا