خانواده چیست؟

تعریف خانواده از منظر اسلام، ازدواج زن و مرد که فرزندان آن ها این واحد اجتماعی را کامل میکند. در تعریف ساده تر خانواده به مجموعه ای از افراد گفته می شود که با هدف و منافع مشترک زیر یک سقف گرد هم آمده و با هم زندگی می کنند.

یکی از مهم ترین نهاد های اجتماعی در هر جامعه خانواده می باشد. که بنیان آن جامعه را تشکیل می دهد به همین دلیل حفظ بنیان خانواده و روابط خانوادگی از بخش های مورد توجه هر دولتی است. این مسئله ایجاب می کند که در هر جامعه روابط خانوادگی نیازمند قوانینی باشد تا بتوانند آن روابط را نظم بخشند.

حقوق خانواده به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می شود که نظارت بر تنظیم خانواده در جامعه را دارد. برای مثال مواردی مانند نفقه، مهریه، حضانت فرزند، طلاق و موارد این چنینی.

قوانین حاکم بر خانواده

همانطور که اشاره کردیم اعضاء تشکیل دهنده خانواده شامل زن و مرد و فرزندان آن ها می باشد اما موضوع به همین سادگی هم نیست قوانینی وجود دارد که هر فردی نیاز است از آن اطلاع داشته باشد. قوانین حاکم بر خانواده شامل موارد زیر می شود.

 • ازدواج موقت
 • مهریه
 • حضانت فرزند
 • اجرت المثل و نحله
 • طلاق از طرف زن
 • طلاق از طرف مرد
 • نفقه
 • ملاقات فرزند
 • خیانت
 • الزام به تمکین
 • اعسار از پرداخت مهریه
 • طلاق توافقی
 • ازدواج دائم
 • قیومیت فرزند
 • فسخ نکاح
 • استرداد جهیزیه
 • فرزند خواندگی

موارد ذکر شده بصورت کلی مواردی بود که حقوق خانواده را شامل می شد. البته این موارد هر کدام به تنهایی بسیار گسترده است که نمی توان آن را بطور کامل در این بخش بیان کرد. در نهایت خانواده به هر شکلی که باشد قوانینی را شامل می شود که افراد ممکن است از آن آگاه نباشند. به همین دلیل در هنگام بروز مشکل ممکن است سردرگم شوند و نیاز به وکیل خانواده داشته باشند.

اما نیاز به نگرانی نیست اپلیکیشن حقوقی شهرداد اینجاست تا در این زمینه به شما کمک کند. وکلای حاذق شهرداد در تمامی زمینه های حقوقی خانواده می توانند به شما مشاوره بدهند تا در هنگام بروز مشکلات خانوادگی تنها نباشید و دچار مشکلات بیشتر نشوید.