جرائم کیفری چیست؟

جرم چیست؟ در قانون مجازات اسلامی به هر فعل یا ترک فعلی، انجام دادن کاری یا انجام ندادن عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم می گویند.

برای اینکه فعلی در نزد مقام رسیدگی کننده جرم شناخته شود سه عنصر لازم است:

  • قانونی: یعنی اینکه آن فعل در قانون جرم شناخته شود.
  • مادی: یعنی آن فعل به صورت مادی انجام شده باشد.
  • معنوی: قصد و نیت انجام جرم وجود داشته باشد.

تحقق یک جرم زمانی ممکن است که ارکان و عناصر سه گانه مذکور با هم قابل احراز باشد، در غیر این‌صورت قابل اثبات نیست؛ مثلا اگر کسی به طورغیر عمد، مرتکب عمل مجرمانه شود فقدان قصد و نیت باعث عدم تحقق جرم خواهد بود. در واقع رخ داد این سه ضلع مثلث با هم، یک جرم را نتیجه می شود.

انواع جرم

جرم به دو دسته مدنی و کیفری تقسیم می شود.

جرم مدنی

جرم مدنی فعلی است که فرد بدون اینکه حقی داشته باشد چه عمدی چه سهوی موجب زیان به دیگری شود. این زیان وارده در اثر عمل خود شخص یا اشخاص وابسته به او یا ناشی و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد و فاعل ملزم به جبران خسارت است. این مسئولیت مدنی شامل همه افراد حتی کودکان و مجانین نیز می شود.

جرم کیفری

جرم کیفری به جرمی اطلاق می شود که رفتار ممنوع یا ترک فعلی که توام با مجازات باشد. در جرائم کیفری مجازات مجرم جهت جلوگیری از بی نظمی، دفاع از جامعه و اصلاح مجرم است مثل: دیه، قصاص، حبس، شلاق،  تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. در جرائم کیفری منبع مسئولیت کیفری، قانون است.

در ادامه به معرفی انواع جرائم کیفری می پردازیم.

انواع جرائم کیفری

سرقت

رابطه نامشروع

خیانت در امانت

شرب خمر

دیه

تحصیل مال نامشروع

جرائم پزشکی

قتل

مواد مخدر

جعل

تهدید

توهین و فحاشی

پول شویی

آدم ربایی

ضرب و جرح

کلاهبرداری

افترا

انتقال مال غیر

سقط جنین

مزاحمت تلفنی

اختلاس

برای کسب اطلاعات حقوقی بیشتر به سایت شهرداد مراجعه کنید.