بیمه و مالیات

شرایط پرداخت کمک هزینه بارداری و زایمان بیمه تامین اجتماعی

بر اساس قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه بارداری به بانوان شاغل و یا غیر شاغلی که همسر ایشان شاغل و بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی می باشد تعلق خواهد گرفت.

همچنین کمک هزینه زایمان برای بیمه شدگان اجباری یعنی بانوانی که کارفرما حق بیمه ایشان را می پردازد در صورتی تعلق می گیرد که این بانوان شاغل بوده و حق بیمه خود را طی یکسال اشتغال به کار حداقل به میزان ۶۰ روز پرداخت و در تاریخ اعلام بارداری مشغول به کار باشند و بعد از زایمان در ایام مرخصی برای اشتغال به کار بازنگردند، تعلق خواهد گرفت.

این ایام مرخصی همچون ایام اشتغال بیمه شده محسوب می گردد؛ پس شامل حقوق و مزایا است. مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه هیأت وزیران بر مبنای «قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده» این مرخصی مجموعاً به مدت ۹ ماه خواهد بود.

کمک هزینه بارداری و زایمان در تامین اجتماعی

اشتغال و حضور در فعالیت های اجتماعی بانوان در جامعه به قدری حائز اهمیت است که قانونگذار در قوانین و مقررات مختلفی از جمله قانون تأمین اجتماعی، قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری، همواره امتیازات خاصی را برای بانوان شاغل در نظر گرفته است.

یکی از موضوعاتی که در زمینه اشتغال بانوان مطرح می شود و با توجه به سیاست های کشورمان از اهمیت بسزایی برخوردار است، مسأله فرزندآوری می باشد. بر همین مبنا، قانون گذاران و مجریان ما با تصویب قوانین و مقررات، سعی در تشویق به این امر می نمایند. 

کمک هزینه بارداری و زایمان
کمک هزینه بارداری در تامین اجتماعی

مقاله پیشنهادی: کارفرما در مقابل کارگر چه وظایفی دارد؟

با توجه به اهمیت افزایش جمعیت و شعارها و سخنانی که در همین راستا طی چندین سال اخیر به وفور دیده و شنیده می شود، مسأله بارداری و زایمان مورد توجه بیش از پیش بوده و می بایست از حمایت های کارآمدی برخوردار باشد. 

یکی از صندوق های بیمه ای حمایتی در این خصوص، سازمان تامین اجتماعی است که کمک هزینه بارداری و زایمان را مورد پوشش خود قرار می دهد. این سازمان نهاد حمایتی بیمه ای است که عده ی زیادی از آحاد شاغل در جامعه ایرانی را تحت پوشش خود دارد و برای مشمولین، یعنی بیمه شدگانش براساس شرایطی که در مباحث بعدی خواهم گفت، حمایت هایی را در زمینه بارداری و زایمان در نظر گرفته است.

در این مقاله به بررسی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و استحقاق ایشان در برخورداری از کمک هزینه های بارداری و زایمان می پردازیم و سپس امتیازات و مزایای خاص آن را بررسی و نحوه مطالبه این حمایت را طرح می نماییم.

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

کسانی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می نمایند؛ در دو گروه کلی قابل تقسیم و بررسی می باشند. یک گروه بیمه شدگان اختیاری و گروه دیگر بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی می باشند که در بهره مندی از کمک هزینه بارداری و زایمان متمایز از یکدیگرند که به بررسی آن خواهیم پرداخت:

بیمه شدگان اختیاری

به کسانی بیمه شده اختیاری می گویند که خودشان حق بیمه خویش را پرداخت می نمایند؛ این اشخاص ممکن است در عمل شاغل نباشند؛ مثلاً کسانی که بیمه زنان خانه دار یا بیمه دانشجویی را پرداخت می نمایند.

همچنین ممکن است این اشخاص شاغل باشند اما شخصاً حق بیمه خود را می پردازند چرا که کارفرمایی نداشته و برای شخص خاصی کار نمی کنند؛ زیرا در غیر اینصورت و در صورت انجام کار برای کارفرما، سهم بیمه ایشان توسط کارفرما یا صاحب کار پرداخت می شد.

همانطور که گفته شد این بیمه شدگان به اختیار خویش و با هزینه خود، سهم صندوق بیمه را به سازمان پرداخت می نمایند؛ بنابراین به ایشان بیمه شدگان اختیاری می گویند. این بیمه شدگان امکان اخذ کمک هزینه های بارداری و زایمان را نخواهند داشت.

مرخصی زایمان در تامین اجتماعی

بیمه شدگان اجباری

این بیمه شدگان توسط شخص دیگری تحت پوشش قرار گرفته اند که می تواند آن شخص کارفرما یا صاحب کار و مدیر و هر عنوانی داشته باشد که قاعدتاً فرد بیمه شده برای وی کار می کند.

این بیمه شدگان بیمه شده اصلی محسوب می گردند و از حمایت های قانونی در زمینه بارداری و زایمان بهره مند می گردند. کارگران و کارمندانی که حق بیمه ایشان توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد این دسته را تشکیل می دهند.

دریافت کمک هزینه بارداری و زایمان از تامین اجتماعی

کمک هزینه های بارداری حمایت هایی است که در ایام بارداری از سوی سازمان تامین اجتماعی در صورت درخواست، به بانوان تعلق می گیرد و کمک هزینه زایمان در واقع نوعی غرامت دستمزد به واسطه عدم اشتغال خانم در آن ایام محسوب می گردد.

برای درک و بررسی بهتر موضوع، شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری و زایمان و مدت زمان بهره مندی از آن و موارد و شرایط خاص را در این مبحث مورد رسیدگی قرار می دهیم:

شرایط بهره مندی

  1. طی ۱۲ ماه اشتغال بیمه شدگان می بایست حق بیمه حداقل ۲ ماه را پرداخت نموده باشند.
  2. در تاریخ اعلام بارداری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.(مستعفی یا اخراجی نباشند)
  3. در ایام استفاده از مرخصی بارداری یا زایمان شاغل به کار نباشند و حقوقی دریافت نکنند.(چرا که این نوع مرخصی قابل ذخیره نیست)
  4. در دوران استراحت استحقاق دریافت حقوق را داشته باشند.
شرایط مرخصی زایمان

مقاله پیشنهادی: بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

مدت مرخصی زایمان

هیأت وزیران مصوبه شماره «۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۵۷هـ» را در مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصویب نمودند و بر همین اساس، مدت مرخصی زایمان فرزندان یک و دو قلو زنان شاغل در واحدهای دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تعیین شده است که در این مدت می بایست کلیه حقوق و فوق العاده ها به خانم پرداخت گردد.

با استناد به این مصوبه و رأی وحدت رویه «شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷» مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده واحده «قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده»، در حال حاضر ۹ ماه مرخصی حق قانونی بانوان می باشد.

مدارک لازم

برای اقدام جهت دریافت کمک هزینه بارداری و زایمان از سازمان تامین اجتماعی مدارکی مورد نیاز می باشد که شامل، ۱-دفترچه درمانی ۲-گواهی پزشک مربوطه ۳-تاییدیه مراجع پزشکی(در موارد لزوم) می باشد.

نکات مهم کمک هزینه بارداری و زایمان

این حمایت به زنی که همسر بیمه شده مرد است و به واسطه وی کمک هزینه بارداری دریافت می نماید نیز تعلق می گیرد. یعنی زمانی که خود زن شاغل نیست. این مبلغ در صورتی تعلق خواهد گرفت؛ که اولاً همسرش(آقا) شرط لازم حداقل سابقه بیمه پردازی را داشته باشد و دوماً خانم، همسر قانونی وی باشد.

زنده متولد شدن طفل شرط لازم برای برخورداری از این حمایت نیست چرا که درصورت فوت طفل در هنگام زایمان هم امکان برخورداری از کمک هزینه بارداری و مرخصی وجود دارد زیرا عدم آن نیاز به تصریح قانونی دارد.

کمک هزینه بارداری با اشتغال خانم قطع می گردد و همچنین مرخصی مرد بیمه شده ای که به واسطه زایمان همسرش از مرخصی استفاده می نماید نیز با اشتغال قطع می گردد.

کمک هزینه بارداری در تامین اجتماعی

مرخصی زایمان همراه با پرداخت تمام حقوق و فوق ‌العاده‌های مربوط به شغل می باشد (همچون پاداش و عیدی) و برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی قابل دریافت از این سازمان می باشد. 

چنانچه در طول بارداری خانم شاغل، به جهت بارداری از مرخصی های روزانه یا ساعتی استفاده نماید؛ این مرخصی ها از مرخصی استحقاقی ۹ ماه وی کسر نمی گردد.

اگر شما هم در این گروه قرار می گیرید و می توانید از شرایط امتیازات تامین اجتماعی استفاده کنید پیشنهاد می شود به اپلیکیشن حقوقی شهرداد مراجعه نمایید تا اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا