بیمه و مالیات

موارد معاف از پرداخت مالیات بر حقوق

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می گردد که اصولاً از هرکسی که درآمدی کسب می نماید اخذ می گردد. دولت به منظور برقراری عدالت اقتصادی و تامین هزینه های خویش مالیات ها را وضع می نماید.

مالیات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اشخاص اخذ می گردد؛ مالیات مستقیم مالیاتی است که اشخاص باید مستقیماً به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند و مالیات غیر مستقیم بدون مراجعه یا واریز مستقیم مبلغ به سازمان مالیاتی، از طریق پرداخت مبلغ کالا و خدمات و.. از اشخاص دریافت می شود. معمولا سازمان ها و اشخاصی که در این زمینه اطلاعات چندانی ندارند از راهنمایی های وکیل مالیاتی بهره مند می شوند.

مالیات از منابع مختلفی اخذ می گردد؛ که بطور کلی می تواند این منابع را در دو دسته کلی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد بررسی نمود. یکی از انواع مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

در این مقاله از شهرداد ابتدای به امر درخصوص چیستی و مفهوم مالیات بر حقوق مطالعه ای خواهیم داشت و سپس به موارد معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق خواهیم پرداخت.

مالیات بر حقوق چیست؟

حقوق یا دستمزد مبلغی است که شخص در ازای اشتغال و انجام فعالیت های شغلی در ایران کسب می نماید. مثلاً کارمندان برای انجام وظایف محوله در اداره و کارگران به منظور انجام کاری که از ایشان خواسته شده؛ مبلغی را دریافت می نمایند که مالیات از آن کسر می گردد.

همچنین نسبت به حقوق متعلق به اشخاصی که از سوی دولت ایران و یا اشخاص مقیم ایران، در خارج از کشور به عنوان مامور برای انجام امور یا وظایفی که به ایشان سپرده شده است؛ در نظر گرفته شده اند، مالیات بر حقوق تعلق خواهد گرفت.

مالیات بر حقوق از جمله مالیات های مستقیم محسوب می گردد؛ چرا که کارفرما مالیات پرسنل خویش (اعم از کارمند یا کارگر بر مبنای قرارداد و قانون) را به اداره امور مالیاتی مربوطه پرداخت می نماید.

بنابراین این مالیات مستقیاً از درآمدهای ناشی از حقوق نقدی یا غیر نقدی که به اشخاص پرداخت می شود؛ کسر می گردد. توجه داشته باشید که این نوع مالیات از کسانی اخذ می گردد که علاوه بر دریافت حقوق، بیمه اجباری نیز باشند.

سقف مالیات بر حقوق و دستمزد هر سال بر مبنای نرخ تورم از سوی دولت تعیین می شود و به وسیله بخشنامه ای به صاحبان مشاغل و فعالیت های اقتصادی اطلاع داده می شود؛ تا براساس نرخ جدید مالیات کارکنان خود را پرداخت نمایند.

وکیل مالیاتی چیست

معافیت های مالیات بر حقوق

اصولاً حقوق دریافتی کارکنان تحت پوشش بیمه، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود؛ اما قوانین و مقررات مواردی را از شمول اخذ مالیات خارج کرده و از حقوق ایشان مالیات بر حقوق کسر نمی گردد که در ذیل به بیان آن ها خواهیم پرداخت:

۱) درآمد ماهیانه تا ۳ میلیون ریال یعنی سالانه ۳۶ میلیون تومان یا کمتر، از پرداخت مالیات بر حقوق به طور کل معاف است.

۲) میزان ۷/۲ (دو هفتم) از سهم بیمه کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی مطابق بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳، مشمول مالیات نیست.

۳) سنوات خدمت مطابق ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول اخذ مالیات نخواهد بود.

۴) از مبالغی که تحت عنوان مستمری فوت و وظیفه پرداختی به وراث، بازنشستگی و پایان خدمت، از کار افتادگی، خسارت اخراج و بازخرید خدمت، حقوق ایام مرخصی ذخیره شده، و استعفای کارگر پرداخت می شوند؛ مالیات بر حقوق کسر نخواهد شد.

۵) فوق العاده ماموریت، در صورتی از مالیات بر حقوق مستثناء خواهد بود که، برمبنای مدارک و مستندات ازجمله حکم ماموریت و اسناد ایاب و ذهاب و… انجام شده باشد و این مأموریت در ارتباط با انجام امور شرکت و با فاصله حداقل ۵۰ کیلومتری از آن صورت پذیرفته باشد و یا مامور ناچار به توقف شبانه بوده باشد؛ از فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و هزینه های آن مالیات کسر نمی شود.

۶) خانه واگذار شده در محدوده محل کار کارگر و خانه سازمانی ارزان قیمت خارج از محل کار

۷) عیدی و پاداش پایان کار هر ساله به میزان ۱۲/۱ (یک دوازدهم) حقوقی که به عنوان سقف حقوق معاف از مالیات در قانون بودجه تعیین می شود(که در قانون امسال مبلغ ۳ میلیون تومان در ماه می باشد) از مالیات معاف است.

۸) حقوق کارمندان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح نظامی و انتظامی بطور کل

۹) حقوق جانبازان و آزادگان جنگ تحمیلی

۱۰) پنجاه‌ درصد (۵۰%) مبلغ مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته.

شکایت از کارفرمای متخلف

مقاله پیشنهادی: نحوه شکایت از کارفرما

————-

۱۱) حقوقی که کارفرما موظف است برای درمان کارکنان خود یا خانواده ایشان پرداخت نماید.

۱۲) مبلغ ۱۲/۲ (دو دوازدهم) از پرداخت های غیر نقدی به کارکنان

۱۳) مبالغی که شرکت بیمه به عنوان جبران خسارات بدنی و معالجه و… پرداخت می نماید.

۱۴) درصورت وجود معامله متقابل بین دو کشور(یعنی برمبنای توافق و مطابق قانون در دو کشور برخورد یکسانی در موضوع مشابه انجام پذیرد) روسا و اعضای در زمینه مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دولت های خارجی، نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند؛ از مالیات معافند.

۱۵) حقوق دریافتی مامورین کنسولگری های خارجی در ایران و کارمندان موسسات فرهنگی کشورهای خارجی از دولت خود، به شرط وجود معامله متقابل

۱۶) درآمد کارشناسان خارجی که در ایران با موافقت دولت ایران به منظور انجام امور کمک‌های بلاعوض فعالیت می نمایند از مالیات بر حقوق معاف است.

۱۷) کارمندان محلی سفارتخانه ‌ها و کنسولگری ها و نمایندگی‌ های دولت ایران در خارج از کشور، در صورت داشتن تابعیتی غیر از ایران و معامله متقابل، از پرداخت مالیات بر حقوقی که از دولت ایران دریافت می کنند معافد.

توجه داشته باشید که در حال حاضر مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۷۰۰۹۲۷ در مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ افرادی که در مناطق آزاد تجاری حقوق بگیر می باشند؛ از پرداخت مالیات بر حقوق معاف نیستند و این صاحبان مشاغل و فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی هستند که از معافیت برخوردارند.

خلاصه: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت هاست که از درآمدها و دارایی های اشخاص دریافت می شود. یکی از منابع اخذ مالیات، حقوق کارکنان است. حقوقی که کارکنان تحت عنوان کارمند یا کارگر از کارفرمای خود دریافت می دارند؛ مشمول مالیات خواهد بود و درواقع از حقوق این کارکنان بیمه شده؛ مالیات کسر می گردد. البته موارد استثنایی هم وجود دارد که بر مبنای قوانین و مقررات و تحت شرایطی معاف از مالیات می باشد؛ ازجمله درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان، فوق العاده مأموریت، مستمری ایام بازنشستگی، ازکارافتادگی و سنوات خدمت، حقوق جانبازان و آزادگان جنگ تحمیلی، دو هفتم حق بیمه کارگران، مبلغ دو دوازدهم از مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، حقوق کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح، مبالغ پرداختی از سوی شرکت بیمه، حقوقی که کارفرما برای انجام امور درمانی کارکنانش می پردازد و…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا