صفر تا صد شکایت از کارفرما

0
23

کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست ‌کارفرما کار می‌کند. پس شغل کارگری هر شغلی می تواند باشد؛ در صورتی که کار به درخواست شخصی که کارفرماست انجام گیرد. کارفرما کسی است که کارگر برای او کار می کند و از او حقوق می گیرد؛ پس مدیران و مسئولان ‌و به طور کل، کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه یا کارخانه و… هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول تعهداتی که این نمایندگان ‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند می باشد. حال در رابطه این دو ممکن است اختلافاتی به وجود بیاید که در زمره نقض قوانین محسوب شود؛ مثلاً عدم پرداخت حق بیمه، عدم پرداخت مزایای شغلی، نپرداختن حقوق، عدم مراعات حقوق خاص کارگران زن یا نوجوان و… در این صورت کارگر با مراجعه به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی می تواند درخواست شکایت از کارفرما را ثبت کند.

شکایت کارگر از کارفرما

چرا کارگر از کارفرما شکایت می کند؟

در هر محیط کاری امکان اختلاف نظر و بحث وجود دارد؛ اما گاه موضوع بر سر اختلافات فردی و سبک کاری نیست بلکه مسأله حقوق حقه کارگر است که توسط کارفرما نادیده انگاشته شده یا پایمال می گردد و می بایست از کارگر حمایت شود.

مطابق قانون کار، کارفرما نمی تواند با کارگر توافقی نماید و یا تصمیماتی اتخاذ نماید که حداقل های قانون کار در آن خدشه دار شود؛ یعنی کارفرما نباید مزایایی کمتر از آنچه قانون برای کارگر در نظر گرفته است؛ لحاظ کند.

در صورتی که کارفرما مطابق قانون عمل نکند؛ کارگر ممکن است به دلایل گوناگونی از جمله نپرداختن حق بیمه یا دستمزد وی، عدم انعقاد قرارداد فی مابین او و کارفرما، عدم بهره مندی از مزایای قانونی که برای او در نظر گرفته شده مانند مرخصی و… معترض شود.

در چنین مواردی، چنانچه کارگر و کارفرما با صحبت و سازش به توافق نرسند و اختلاف برطرف نگردد؛ راهکارهای قانونی برای الزام کارفرما به برقراری حق و حقوق کارگر در نظر گرفته شده است که کارگر امکان توسل به آن را خواهد داشت.

در این مقاله تلاش می گردد با بررسی رابطه کارگر و کارفرمایی، اختلافاتی که امکان بروز آن میان کارگر و کارفرما وجود دارد و قوانین ما در آن زمینه ها از کارگر حمایت می نماید شرح داده شود و راهکار شکایت از کارفرما بررسی شود.

شکایت از کارفرما

رابطه کارگری و کارفرمایی

بر مبنای ماده ۲ قانون کار، کارگر برای دریافت حق‌السعی که شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا می شود به درخواست ‌کارفرما و برای وی کار می‌کند. پس شغل کارگری هر شغلی می تواند باشد؛ در صورتی که، کار به درخواست شخصی که کارفرماست انجام گیرد. اصولاً شغل کارگری شغلی است که در بخش خصوصی و غیردولتی انجام می پذیرد و مشاغل کارگری بطور کل تابع قانون کار و تأمین اجتماعی هستند.

مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما کسی است که کارگر برای او کار می کند و از او حقوق می گیرد؛ پس مدیران و مسئولان ‌و به طور کل، کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه یا کارخانه و… هستند؛ نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول تعهداتی که این نمایندگان ‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند؛ می باشد.

بنابراین با تعاریف ارائه شده؛ چنانچه کارگری بخواهد رابطه کاری خود را اثبات نماید و برای احقاق حق و حقوق خویش طرح شکایت انجام دهد. مخاطب او کارفرما خواهد بود و نه اداره کنندگان کارگاه یا سر کارگر و…

مقاله پیشنهادی: وظایف کارفرما در برابر کارگر

شکایت کارگر از کارفرما

اختلافات کارگر و کارفرما

الف) شکایت از کارفرما به دلیل عدم انعقاد قرارداد

در قانون کار، قرارداد کار می تواند کتبی یا شفاهی باشد و لزومی به انعقاد قرارداد کتبی برای کارفرما وجود ندارد. اما مسأله قرارداد کتبی در جایی مهم می گردد که کارگر بیمه نشده و نیازمند اثبات رابطه کاری خود با کارفرما باشد یا مواردی از این قبیل که احراز رابطه کاری ضروری است.

چه قرارداد کتبی باشد چه شفاهی، باید مواردی میان کارگر و کارفرما مشخص گردد؛ ۱) نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ۲) حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ۳) ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها ۴) محل انجام کار ۵) تاریخ انعقاد قرارداد ۶) مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد ۷) موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

پس صرف عدم انعقاد کتبی قرارداد نمی تواند دلیل کافی برای شکایت کارگر از کارفرما محسوب گردد؛ بلکه می بایست شرایط دیگری در اثر عدم انعقاد قرارداد کتبی حادث گردد یا به تعبیری نبود قرارداد منجر به لطمه به حقوق کارگر شود.

ب) شکایت از کارفرما بابت بیمه

یکی از مواردی که منجر به اختلاف میان کارگر و کارفرما ست، مسأله بیمه نمودن کارگر می باشد. مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و همچنین بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف به بیمه کردن کارگر می باشد.

قانون، کارفرما را ملزم نموده است که از بدو استخدام کارگر نسبت به پرداخت حق بیمه وی اقدام نماید. پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بر اساس روز و ساعت انجام کار تعیین می شود. اصولاً برای ۸ ساعت کار یک روز بیمه در نظر گرفته می شود. 

شکایت از کارفرما بابت بیمه

چنانچه کارفرمای شما حق بیمه را پرداخت نمی نماید؛ شما می توانید با مراجعه به واحدهای اداره کار شکایت خود را مطرح نموده و درخواست برقراری بیمه را از هیات تشخیص بخواهید.

هیات تشخیص پس از بررسی اسنادی که کارگر برای اثبات رابطه کاری خود و مدعایش ارایه نموده، گزارش بازرس و سایر مدارک، رأی صادر می نماید. در صورت اعتراض به رای هیات تشخیص، پرونده برای بررسی در مرحله تجدیدنظر به هیأت حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد.

توجه داشته باشید که بر اساس ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر میزان حق بیمه مربوطه محکوم می شوند.

ج) شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حقوق

برای شکایت از کارفرما از بابت نپرداختن حقوق یا دستمزد راه هایی وجود دارد؛ در وهله اول، می بایست مدارک مربوط به بیمه خود را از سازمان تامین اجتماعی تهیه و به همراه مدارک لازم به اداره کار مراجعه نمایید. 

سپس اولین مرحله برای رسیدگی به اختلاف سازش از طریق اداره کار می باشد. چنانچه سازش محقق نگردد در گام بعدی امکان شکایت از کارفرما از طریق طرح در شعب تشخیص اداره کار وجود دارد که مرجع بدوی محسوب می شود.

مقاله پیشنهادی: شکایت از کارفرما بابت حقوق

د) شکایت از کارفرما بابت عدم اجرای سایر قوانین مربوطه در حق کارگر

دو مورد فوق الذکر در بند (الف) و (ب) نیز از جمله مواردی است که در قانون جزء حقوق کارگر محسوب شده و علت طرح آن ها در مبحثی جداگانه صرفاً به جهت اهمیت این موضوعات و مبتلا به بودن آن هاست.

اما در قانون کار، قانون کار کشاورزی، قانون کارآموزی و… کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که به طور کل به حقوق کارگران پرداخته، موارد زیادی از الزامات قانونی برای کارفرما در حق کارگر در نظر گرفته شده است که، عدم مراعات آن می تواند از موارد شکایت کارگر علیه کارفرما بوده و منجر به ضمانت اجرای قانونی برای کارفرما شود.

مثلاً حقوق مربوط به کار زنان اعم از مرخصی زایمان و شیردهی، قواعد مربوط به حمل بار و کار در شب و بازنشستگی و…، حقوق کارگران نوجوان در زمینه اضافه کاری، شب کاری و… و بطور کل حقوق مربوط به عائله مندی، جمعه کاری، فوق العاده ها و… که در قوانین و مقررات به آن ها تصریح شده است.

شکایت کارگر از کارفرما بخاطر حقوق

این موارد به صورت منسجم در قوانین فوق الاشعار ذکر شده اند و مورد حمایت قانونگذار می باشند؛ اما به جهت گستردگی این حقوق امکان بررسی تفصیلی آن ها در این مقال میسور نیست. می توان به طور کل گفت؛ چنانچه حقوق حقه کارگران تضییع گردد؛ امکان طرح شکایت برای ایشان به واحدهای کار، تعاون و رفاه اجتماعی فراهم می باشد.

در حوزه شکایت هایی که از کارفرما می شود و شرایط حقوقی آن مسائل زیادی وجود دارد که میتوانید با مراجعه به اپلیکیشن حقوقی شهرداد اطلاعات خود را برای موارد نیاز بالا ببرید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید