خانه قوانین کار شکایت از کارفرما بابت حقوق

شکایت از کارفرما بابت حقوق

2
36
شکایت از کارفرما

یکی از اختلافاتی که ممکن است میان کارگر و کارفرما به وجود آید اختلاف بر سر مساله حقوق یا دستمزد می باشد. مواردی پیش می آید که کارفرما حقوق کارگر را پرداخت نمی نماید یا کمتر از مبلغ مورد توافق و یا با تاخیر پرداخت را انجام می دهد. در چنین شرایطی معمولا بحث شکایت از کارفرما پیش می آید.

در چنین مواردی که حقوق کارگر تضییع می گردد؛ می تواند با در دست داشتن مدارک مربوط به اشتغال و بیمه خود به همراه مدارک شناسایی به واحدهای کار و امور اجتماعی مراجعه نماید. و اعتراض خود را در دادخواست مأخوذه از این نهاد انعکاس دهد. سپس جلسه سازش برگزار می گردد و اگر به هر دلیل توافق حاصل نشد؛ می توان از طریق شعب تشخیص اداره کار، اقدام نمود و جلسه رسیدگی تشکیل خواهد شد؛ مرجع اعتراض به آرای شعب تشخیص هم هیأت های حل اختلاف کار می باشد.

شکایت از کارفرما بابت حقوق

همه چیز درباره شکایت از کارفرما بابت حقوق

ممکن است تا بحال برایتان پیش آمده باشد که با کارفرمای خود بر سر مسئله پرداخت حقوق به اختلاف برخورده باشید؛ این اختلاف می تواند در خصوص عدم پرداخت حقوق شما از سوی کارفرما یا پرداختی کمتر از مزد مشخص یا توافق شده از سوی وی و یا پرداخت همراه با تاخیر و یا غیر از آن باشد

در اینچنین مواردی که حق شما از سوی کارفرما تضییع شده است؛ قانونگذار ما برای حمایت از کارگران بطور خاص تمهیدات و امکانات خاصی را در قانون در نظر گرفته و مراجع خاص را به این امر اختصاص داده است.

پس چنانچه شما قصد شکایت از کارفرمای خویش را دارید؛ چه دارای قرارداد کاری باشید و چه نداشته باشید، چه برای یک روز یا چند ساعت اشتغال به کار داشته باشید و چه بیشتر، مقاله پیش رو راهکار شکایت از کارفرما از بابت پرداخت حقوقتان را ارائه می نماید.

در این مقاله اول به بررسی تعریف کارگر و مصادیق مشاغل کارگری جهت درک بهتر مطلب خواهیم پرداخت و سپس شیوه شکایت از کارفرما و مراجعی که در این زمینه صالح محسوب می شوند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مقاله پیشنهادی: وظایف کارفرما در برابر کارگر

کارگر کیست؟

ماده ۱ قانون کار اینگونه کارگر را تعریف نموده: «از لحاظ قانون کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.»

پس شغل کارگری هر شغلی می تواند باشد؛ چنانچه کار به درخواست شخصی که کارفرماست انجام گیرد. در واقع شغل کارگری در بخش خصوصی و غیردولتی انجام می پذیرد؛ یا درمواردی بخش دولتی برای انجام برخی امور خود قرارداد با کارگر منعقد می نماید.

پس در هر حال فرد کارگر عامل یا کارمند دولت محسوب نمی گردد هر چند لفظ کارمند برای خطاب وی استفاده شود. این کارها اعم از اشتغال به کارهای یدی، پرستاری، پزشکی، کارآموزی، مهندسی و… می تواند باشد.

شکایت از کارفرمای متخلف

مدارک لازم جهت شکایت از کارفرما

برای تشکیل پرونده و طرح شکایت از طریق تقدیم دادخواست، نیاز به مدارک ذیل دارید:

 1. مدارک شناسایی شامل، اصل و کپی کارت ملی و اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم
 2. ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
 3. تصویر قرارداد و فیش حقوقی (در صورت وجود)
 4. تصویر قرارداد و فیش حقوقی (در صورت وجود)
 5. پرینت سابقه پرداخت حق بیمه
 6. هرگونه مدرک مثبته دال بر احراز کار و میزان سابقه کار

ارائه اصل مدارک مورد استناد و اصل مدرک احراز هویت به مرجع رسیدگی کننده در جلسه دادرسی الزامی می باشد. در صورت تسلیم دادخواست توسط احدی از ورثه متوفی، ارائه اصل و تصویر برگ انحصار وراثت و نمایندگی از سایر ورثه الزامی می باشد و در صورت تسلیم دادخواست توسط نماینده، پیوست مدرک مثبت نمایندگی(از قبیل وکالتنامه) و ثبت آن در دبیرخانه، الزامی می باشد.

چنانچه شما فاقد قرارداد کاری باشید مانع از احقاق حقوقتان نخواهد بود و صرفاً موجب دشوار شدن روند شکایت خواهد شد؛ چرا که شما در ابتدا باید رابطه کاری خویش را اثبات نمایید.

برای اثبات رابطه کاری، می توانید بوسیله استشهادیه از همکاران خود یا مطلعین درخواست شهادت نمایید که کارگر فلان کارگاه یا فلان کارفرما محسوب می گردید و یا فیش های حقوق واریز شده ماهیانه خویش یا چک های حقوق پرداختی تان و از این دست مدارک را ارائه نمایید. 

همچنین برگه موافقت با مرخصی شما، برگ معاینات پزشکی قبل از استخدام، حکم استخدام یا ترفیع شغلی یا هر برگه حاکی از مسئولیت شغلی شما برای کارگاه که موثر باشد، کارت حضور و غیاب کارگاه، کارت ورود و خروج کارگران و دفتری که ورود و خروج کارگران در آن ثبت می گردد، می تواند دلیلی بر کار شما برای کارفرما باشد.

مقاله پیشنهادی: صفر تا صد شکایت از کارفرما

مدارک لازم برای شکایت از کارفرما

مراحل شکایت از کارفرما بابت حقوق

برای شکایت از کارفرما از بابت نپرداختن حقوق راه هایی وجود دارد. اولین مرحله آن سازش محسوب می گردد و چنانچه سازش محقق نگردد، در وهله بعدی امکان شکایت از کارفرما از مرجع شعب تشخیص اداره امور کار وجود دارد که از مرجع بدوی صادر می شود.

پس از رسیدگی در شعبه بدوی برای اعتراض به رأی این شعبه درخصوص حقوقتان، باید از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمود. بدانید که تحت شرایطی شعب حل اختلاف کار مرجع تجدید نظر در آرای شعب تشخیص محسوب می گردند.

حال با توجه به مراتب گفته شده؛ باید بدانید که برای شکایت از کارفرما اول می بایست مدارک و مستندات گفته شده در مبحث پیش را در اختیار داشته باشید و سپس مراحل ذیل را به ترتیب طی نمایید:

 1. در وهله اول شما باید سابقه بیمه خود را جمع آوری نمایید. برای این کار می بایست از شعبه سازمان تامین اجتماعی که در آن بیمه شده اید مدارک بیمه را تهیه نمایید و سازمان شما را به اداره کار مربوطه هدایت می نماید.
 2. بعد از جمع آوری مدارک سوابق بیمه، مدارک باید به اداره کار مربوطه تسلیم گردد. در آنجا فرم دادخواست را تکمیل نمایید.
 3. پس از پر کردن فرم دادخواست، اداره کار به شما نامه ای برای سازش ارائه می نماید.

یکی از شیوه هایی که به دعوی پایان میدهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دعوی می دانند سازش است. از آنجا که در ماده ۱۵۷ قانون کار پیش بینی شده است، اختلافات کارگر و کارفرما در وهله نخست از طریق سازش حل و فصل باید حل شوند.

مراحل شکایت از کارفرما بابت حقوق

به همین منظور سازش مرحله مقدماتی برای حل مشکل شما با کارفرماست، و جلسه سازش در همان اداره کار که مراجعه نموده اید با تعیین تاریخ برگزار می گردد. شما می بایست مدارک و مستندات خود را در این جلسه ارائه نمایید و در نهایت رأی صادر می گردد.

البته چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رای می نماید. چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رای خواهد کرد.

 با این حال، در صورتی که کارفرما در جلسه سازش که تاریخ آن مشخص شده است حاضر نشود و یا حاضر شود اما میان شما و او صلح و سازش انجام نگیرد، جلسه تشخیص تشکیل و در هر حال رای جلسه سازش به شما و کارفرما ابلاغ می شود.

 1. اگر در جلسه سازش به توافق یا نتیجه نرسیدید، در اینصورت پرونده شما به شعب تشخیص اداره کار ارجاع می گردد. شعب تشخیص با تعیین وقت رسیدگی و در صورت نیاز فرستادن بازرس به محل کار شما رسیدگی را انجام می دهد.
 2. در صورتی که به رای هیات تشخیص اعتراض داشته باشید مرجع تجدیدنظر از این رأی هیأت های حل اختلاف اداره کار می باشند و رای این هیئت ها قطعی محسوب می گردد.

در مورد روابط کارفرما کارگری مسائل و قوانین حقوقی زیادی وجود دارد که شما می توانید با مراجعه به اپلیکیشن شهرداد آگاهی تان را در این باره افزایش دهید.

 1. قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 2. قانون آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۲

2 دیدگاه‌ها

 1. واقعا باید به قشر کارگر بیشتر توجه کرد.
  اگه کارگر نباشه ممکلت فلج میشه
  زحمتکشای که فقط تو سری میخورن برای یه لقمه نون که شرمنده خونوادشون نشن

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید