وکیل

وکیل ارث

بعد از فوت یک شخص در صورتی که مالی از او مانده باشد، این مال به ورثه متوفی می رسد. تقسیم مال بر اساس سهمی که قانون برای هر یک از وراث تعیین کرده انجام می پذیرد. برای تقسیم ارث افراد، با توجه به نسبتی که با متوفی دارند به سه دسته تقسیم می شوند و تقسیم انجام می شود. کار وکیل ارث این است که در صورت بروز اختلاف در اثبات ارث بری و تعیین سهم الارث حق موکل خود را اثبات کند.

ورثه به چه معناست؟

ورثه افرادی هستند که مطابق قانون وارث مال شخص متوفی هستند. وراث نقش قائم مقام فرد را دارند و می توانند در اموال متوفی تصرف کنند. البته باید توجه شود که این تصرفات در ابتدا تنها محدود به اداره و نگه داری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام دیگر تکالیف قانونی است. ترکه متوفی شامل بدهی ها نیز می شود و پیش از دست بردن در اموال بایستی دیون متوفی پرداخت شود. تنها بعد از پرداخت تمام بدهی ها یا کسب رضایت طلبکاران می توان در ارث تصرف کرد. وکیل ارث در این فرآیند می تواند کمک بسیاری کند.

اولین طبقه وراث شامل والدین، فرزندان و نوه ها می شود. در صورتی که این طبقه زنده باشند، به طبقات بعدی ارث نمی رسد. دومین طبقه اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آنها هستند. طبقه سوم نیز خواهران و برادران والدین و اولاد آنها هستند. در صورت زنده بودن طبقه دوم نیز طبقه سوم از ارث سهمی نمی برد. در صورتی که هیچ کدام از اعضای خانواده که در این تقسیم بندی ذکر شدند زنده نبودند بررسی امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه ارجاع داده می شود.

موانع ارث بری

موانعی وجود دارد که می تواند ورثه را از دریافت ارث محروم کند. موانع ارث این موارد هستند: قتل، کفر، لعان و حجب.

قتل عمد

  • کسی که مورث خود یعنی کسی که از او ارث می برد را عمدا به قتل برساند از ارث او محروم می شود. چه خود قتل را مرتکب شود و چه با شراکت کس دیگری او را به قتل برساند. در صورتی که به دستور یا تلقین یکی از ورثه، شخص دیوانه یا حیوانی مورث را بکشد قتل از نوع بالمباشره محسوب می شود و اثر آن تفاوتی ندارد.
  • در صورتی که مقتول برای عمل منجر به قتل رضایت داشته باشد مانند دوئل با تپانچه یا شمشیر، این رضایت موجب عمدی نبودن قتل نمی شود. اما اگر قتل به دستور مورث و برای رهایی از رنج بوده باشد یا بر اثر قطع عضو به خاطر امید به بهبودی شخص فوت کرده باشد موجب محرومیت از ارث نمی شود.
  • در شرایطی که وارث قصد قتل نداشته باشد ولی از عمد مرتکب کاری شود که به طور معمول کشنده محسوب می شود یا به تناسب شرایط مورث موجب فوت او شود و وارث نیز از این امر آگاه باشد، این قتل در حکم عمد است و قاتل نیز از ارث محروم است.
  • در صورتی که وارث به قصد کشتن ضربه ای به مورث بزند که در اثر آن به مرضی مبتلا شود و بمیرد قتل از نوع عمد محسوب شده و وارث از ارث محروم است.
  • در موردی دیگر اگر وارث، حاجب خود را به نیت ارث بردن به قتل برساند قتل عمد مرتکب شده و این عمل نیز مانع ارث است. در ادامه معنای حجب و حاجب را توضیح خواهیم داد.

قتل غیر عمد

قتل غیر عمد مانع ارث نیست. قتل عمد نیز در صورتی مانع ارث است که نامشروع باشد. بنابراین قتلی که برای دفاع مشروع انجام می شود مباح است و باعث محرومیت از ارث نمی شود.

کفر

  • کفر یکی دیگر از موانع ارث است. کافر از مسلمان ارث نمی برد. اگر در میان ورثه ی متوفای کافر، حتی یک مسلم وجود داشته باشد وراث کافر ارث نمی برند حتی اگر از نظر طبقه ارث بری بر مسلم مقدم باشند. البته در صورتی که از میان وراث متوفی کافر، شخصی ادعای اسلام آوردن کند، اقرار او برای محروم شدن دیگر وراث کافی نیست و دادگاه با قرائن و شهادت گواهان باید مسلمان شدن مدعی را تایید کند.
  • اگر وارثی بعد از تملک ترکه و پیش از تقسیم ارث کافر شود، از ارث محروم نیست زیرا کفر و ایمان در زمان تحقق ارث معیار است.
  • اگر فرزند مسلمانی کافر شود و نواده های مورث مسلمان باشند، نواده ها از جد خود ارث می برند.

لعان

اگر زن و شوهر یکدیگر را لعان کنند از یکدیگر ارث نمی برند. همچنین فرزندی که به خاطر انکار او لعان انجام گرفته است از پدر و پدر از او ارث نمی برد. ولی فرزند از مادر و خویشان مادری خود ارث برده و ایشان نیز از او ارث می برند.

اگر پدر از لعان رجوع کند، پسر از او ارث می برد ولی پسر از خویشان پدری و پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

حجب

حجب زمانی اتفاق می افتد که یک وارث به سبب وجود وارث دیگر از کل یا بخشی از ارث محروم می شود. حجب به دو نوع حجب حرمانی و حجب نقصانی تقسیم می شود.

انحصار وراثت و وکیل ارث

هر یک از وراث سهم مشخصی از ارث دارند. برای اینکه مشخص شود چه کسانی وارث متوفی هستند و هر کدام چه مقدار سهم دارند بایستی انحصار وراثت انجام شود. انحصار وراثت توسط شورای حل اختلاف محل سکونت فرد متوفی انجام می شود.

برای انجام فرآیند انحصار وراثت بایستی یک آگهی منتشر شود و از هر کس که وصیت نامه در اختیار دارد دعوت شود که به مراجع ذی صلاح مراجعه کند. همچنین اگر کسی ادعای طلب از متوفی دارد باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و اطلاعات را ارائه دهد.

در فرآیند انحصار وراثت اختلافات بسیاری ممکن است پیش بیاید. ممکن است افرادی ادعای ارث بری از متوفی داشته باشند و نام آنها در گواهی انحصار وراثت ثبت نشده باشد. در این موارد فرد می تواند با کمک گرفتن از وکیل ارث اقدام به شکایت کند. همچنین در صورت بروز اختلاف درباره سهم الارث و اعتراض به گواهی انحصار وراثت می توان به وکیل ارث مراجعه کرد و اختلاف را حل کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا