بیمه از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی در بیمه تامین اجتماعی

مستمری از کار افتادگی و قوانین مربوط به آن، یکی از پیچیده‌ترین قسمت‌های کتاب قانون تامین اجتماعی است. پرسنل کارگاهی و کاخانه‌ای باید بصورت دقیق بر این مسائل اشراف پیدا کنند تا بتوانند از حقوق مسلم خود در زمانی‌که لازم است، دفاع کنند.

به منظور رسیدن به چنین درکی، قصد داریم بیمه از کار افتادگی و مستمری از کار افتادگی در بیمه تامین اجتماعی را بصورت دقیق و کاربردی بررسی کنیم؛ با ما همراه باشید.

از کار افتادگی یکی از مشکلاتی است که همیشه در حین کار، کارگران را تهدید می‌کند. قانون‌گذار با اشراف بر این مسئله، قوانین، تبصره‌ها و ماده‌های قانونی گوناگونی را به از کار افتادگی و مستمری از کار افتادگی اختصاص داده است، تا در زمانی‌که یک کارگر به سبب آسیب‌های وارد شده در حین کار دچار نقص شد، با دردسرهای مالی پس از آن به راحتی کنار بیاید. 

از کار افتادگی یعنی چه و چه انواعی دارد؟

از کار افتادگی یکی از اتفاقات ناگوار اما محتمل است که ممکن است در فرایند کار بیمه‌شدگان اتفاق بیفتد؛ زمانی‌که بیمه‌شده، بر اثر اتفاقات ناشی از کار، دچار یک بیماری یا نقص عضو شود، به شکلی که ادامه فرایند کار با قدرت و کیفیت قبلی برای او میسر نباشد، دچار از کار افتادگی شده است.

قانون تامین اجتماعی صراحتا به این مسئله اشاره دارد که از کار افتادگی بیمه‌شده ممکن است درصدها و حالت‌های گوناگونی داشته باشد. به سبب همین مسئله، قانون بیمه نیز، تبصره‌ها و مفاد قانونی گوناگونی را به این مسئله اختصاص داده است.

از کار افتادگی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

 • از کار افتادگی کلی:

زمانی‌که بیمه‌شده به حدی دچار آسیب شود که حتی نتواند یک سوم از کار قبلی یا کار فعلی خود را انجام دهد، دچار از کار افتادگی کلی شده است؛ این مورد ممکن است به هر شکلی اتفاق بیفتد، مانند بروز یک بیماری ناشی از کار یا حوادثی مانند نقص عضو.

 • از کار افتادگی جزیی:

وقتی‌که بیمه‌شده بر اثر اتفاقات ناگهانی یا غیرمترقبه دچار آسیب بدنی شود، به نحوی که فقط بخشی از کار فعلی یا قبلی خود را بتواند انجام دهد، دچار از کار افتادگی جزیی شده است. گفتنی است که بند دوم از ماده چهاردهم قانون تامین اجتماعی، تعریف بیان‌شده را ارائه داده است.

چه عواملی موجب از کار افتادگی می‌شوند؟

در بخش قبلی، انواع از کار افتادگی را از نظر گذراندیم؛ ممکن است برای شما سوال شود که چه عواملی زمینه‌ساز از کار افتادگی بیمه‌شده خواهند شد یا به بیان دیگر، قانون‌گذار درباره مولفه‌های زمینه ساز از کار افتادگی، چه بیاناتی داشته است. 

عوامل ایجاد از کار افتادگی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • بیماری:

در بند هفتم ماده دوم قانون تامین اجتماعی، بیماری چنین تعریف شده است:

بیماری یک حالت جسمی یا روحی است که بصورت موقت موجب می‌شود بیمه‌شده توانایی کار کردن یا اشتغال به کار را از دست بدهد و نیازمند مجموعه‌ای از خدمات درمانی شود.

در عبارت بالا، “بصورت موقت” به این معنا است که بیماری پس از مدتی از بین خواهد رفت؛ البته گفتنی است که برخی از بیماری‌ها اصطلاحا صعب‌العلاج هستند و علم پزشکی برای درمان آن‌ها هیچ راهکاری ندارد. در چنین زمانی، بیمه‌شده به صورت دائمی امکان اشتغال به کار را نخواهد داشت یا حداقل قدرت قبلی در انجام کارها را از دست خواهد داد؛ در چنین وضعیتی، بیمه‌شده دچار از کار افتادگی می‌شود.

 • حادثه:

حوادث در قانون تامین اجتماعی به دو دسته حوادث ناشی از کار و حوادث ناشی از اتفاقات بیرون از ساعت کار، تقسیم می‌شوند. در بند هشتم ماده دوم قانون تامین اجتماعی، حادثه اینگونه تعریف شده است:

حادثه یک اتفاق غیر مترقبه یا ناگهانی است که بر اثر یک یا چند عامل بیرونی بروز می‌کند و زمینه‌ساز آسیب‌های جسمی و یا روحی به بیمه‌شده می‌شود.

حوادث، مولفه‌های دیگری برای بروز از کار افتادگی هستند؛ متاسفانه در کارگاه‌ها یا کارخانه‌هایی که ایمنی پایینی دارند، حوادث زیادی رخ می‌دهد و به دنبال آن، پرسنل زیادی دچار آسیب و از کار افتادگی می‌شوند.

 

حوادث ناشی از کار و نکات تکمیلی آن

همانطور که در بخش قبلی نیز بیان کردیم، حوادث ناشی از کار یکی از اتفاقاتی است که موجب از کار افتادگی بیمه‌شده می‌شود. بیمه به دنبال از کار افتادگی بیمه‌شده به سبب حوادث ناشی از کار، حمایت‌های زیر را ارائه می‌دهد:

 • مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار
 • مستمری از کار افتادگی جزیی از کار
 • غرامت مقطوع نقص عضو

یک مسئله بسیار مهم در فرایند پرداخت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار وجود دارد؛ بازرس بیمه حتما باید از وضعیت جسمی و پرونده پزشکی شما مطلع شود و اگر حادثه واقعا در محل کار اتفاق افتاده، بیمه را موظف به پرداخت مستمری از کار افتادگی شما کند. نکته اینجاست که اثبات این مسئله که حادثه و از کار افتادگی در محل کار اتفاق افتاده، بسیار مهم و حیاتی است؛ در غیر اینصورت، پرداخت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار با پیگیری فرایندهای دیگری باید انجام شود..

نکته یکم: سابقه بیمه بیمه‌شده در میزان مستمری از کار افتادگی تاثیرگذار خواهد بود اما مسئله اینجاست که فقط تا سی سال پرداخت بیمه در مبلغ مستمری از کار افتادگی تاثیرگذار است و پرداخت مازاد این زمان، تاثیری در میزان مستمری ندارد.

نکته دوم: زمانی‌که از کار افتادگی اتفاق می‌افتد، صرفا سابقه پرداخت بیمه که پیش از “از کار افتادگی” پرداخت شده لحاظ می‌شود؛ بدیهی است که پرداخت‌های بیمه‌ای که پس از “از کار افتادگی” انجام می‌شود، در مبلغ مستمری از کار افتادگی تاثیری نخواهد داشت.

نکته سوم: مهم‌ترین عامل در تعیین میزان مستمری از کار افتادگی کلی، “میزان مستمری از کار افتادگی کلی” است؛ این مسئله با فرمول زیر احتساب می‌شود:

مستمری استحقاقی از کار افتادگی کلی ضربدر درصد از کار افتادگی جزیی = مبلغ مستمری جزیی.

نکات قانونی درباره از کار افتادگی جزیی ناشی از کار

از کار افتادگی جزیی یکی از انواع از کار افتادگی ناشی از حوادث حین کار بود که در بخش قبلی بیان کردیم؛ توجه به نکته‌های زیر به شما کمک می‌کند که فرایند پرداخت این مستمری از کار افتادگی را بهتر درک کنید:

 • اگر شخصی که از کار افتاده است، پس از تعیین از کار افتادگی جزیی، باز هم بیمه خود را پرداخت کند، این پرداخت تاثیری در قطع شدن مستمری از کار افتادگی او نخواهد داشت.
 • اگر بیمه‌شده‌ای که از کار افتادگی جزیی دارد فوت کند، بازنشسته شود یا دچار از کار افتادگی کلی شود، مستمری از کار افتادگی جزیی وی قطع می‌شود و مبالغی هم که تا آن زمان پرداخت شده، به عنوان بخشی از دستمزد در محاسبه مستمری از کار افتادگی پرداخت جدید لحاظ می‌شود.
 • اگر یک بیمه‌شده پس از “از کار افتادگی” و دریافت مستمری از کار افتادگی آن، تصمیم به انتقال سوابق خود از بیمه تامین اجتماعی به بیمه دیگری بگیرد، مستمری او از تاریخ صدور چک بیمه تامین اجتماعی قطع خواهد شد.

 

حوادث غیرناشی از کار یا بیماری‌های صعب‌العلاج غیرناشی از کار چه حکمی دارند؟

در قانون تامین اجتماعی نیز تبصره‌ها و ماده‌های قانونی متعددی برای تعیین تکلیف درباره این مسئله وجود دارد. مطابق با ماده 70 قانون تامین اجتماعی، آن دسته از بیمه‌شدگان که بر اثر یک بیماری صعب‌العلاج یا یک حادثه غیرناشی از کار، توانایی اشتغال به کار را بصورت جزیی یا کلی از دست داده باشند، مطابق با روش‌های زیر، طبقه‌بندی می‌شوند:

 • اگر بیمه‌شده 66 درصد یا بیشتر از 66 درصد از توان خود را از دست داده باشد، “از کار افتادگی کلی” محسوب می‌شود.
 • هرگاه بیمه‌شده بین 33 تا 66 درصد از قدرت کار خود را از دست داده باشد، مشمول “از کار افتادگی جزیی” می‌شود.
 • زمانی‌که بیمه‌شده 10 تا 33 درصد از توانایی خود را از دست داده باشد، “مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع” محسوب می‌شود.

نکات تکمیلی حوادث یا بیماری‌های غیرناشی از کار

جالب است بدانید که مطابق با ماده 75 قانون تامین اجتماعی، بیمه‌شدگانی که حداقل ده سال پیش از بروز بیماری یا یک حادثه غیرناشی از کار، حداقل حق بیمه یک سال خود را پرداخت کرده باشند، اگر دچار از کار افتادگی کلی شود. امکان دریافت مستمری از کار افتادگی حوادث یا بیماری های غیر ناشی از کار را دارد. 

نکته برجسته در این مبحث این است که زمان اتفاق افتادن از کار افتادگی غیر ناشی از کار بسیار مهم است، چرا که بر مبنای ماده 75 قانون تامین اجتماعی، فقط آن دسته از بیمه‌شدگان امکان دریافت مستمری از کار افتادگی دارند که حداقل 10 سال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند. علاوه بر این مسئله، زمان دقیق از کار افتادگی و سوابق بیمه‌شده، مبنای اصلی پرداخت ریز دستمزد از کار افتادگی خواهد بود. 

 

فرایند تشخیص از کار افتادگی چگونه انجام می‌شود؟

مطمئنا مهم‌ترین قسمت در تشخیص از کار افتادگی، مراجعی هستند که مطابق با قانون تامین اجتماعی، شان قضاوت و اظهار نظر درباره از کار افتادگی و شدت آن را داشته باشند. 

مطابق با ماده 70 و 91 از کتاب قانون تامین اجتماعی، کمیسیون‌های پزشکی اجازه اظهار نظر درباره میزان از کار افتادگی و درصد از کار افتادگی را دارند؛ اگر پزشک معتمد تشخیص دهد که بیمه‌شده دچار از کار افتادگی کلی، جزیی یا نقص عضو شده است، بیمه موظف به پرداخت مستمری از کار افتادگی است. 

ارجاع پرونده از کار افتادگی به کمیسیون پزشکی

مرحله اول در فرایند تشخیص از کار افتادگی، ارسال درخواست تشکیل کمیسیون پزشکی به بیمه است؛ این درخواست باید به مسئول کمیسیون‌های پزشکی در دفتر بیمه تحویل داده شود.

روند کار هم به این شکل است که بیمه‌شده پس از مراجعه به پزشک معالج، توصیه نامه او را به همراه کلیه پرونده پزشکی در اختیار مسئول فنی بیمه خواهد گذاشت. 

مسئول فنی اطلاعات را بصورت دقیق از پرونده‌های پزشکی استخراج می‌کند و در صورت تایید اولیه، پرونده برای تشکیل کمیسیون بدوی ارجاع می‌شود.

شایان توجه است که اگر کمیسیون در شهر دیگری تشکیل شود، هزینه انتقال بیمار و یک همراه به آن شهر، از طرف سازمان بیمه پرداخت می‌شود. 

بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که نظر کمیسیون پزشکی مبنای عملکرد در جاری ساختن انواع مقرری است. 

کمیسیون پزشکی بدوی برای تشخیص از کار افتادگی

معمولا دو کمیسیون با نام‌های کمیسیون پزشکی بدوی و کمیسیون پزشکی تجدید نظر برای تشخیص فرایند از کار افتادگی توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی تشکیل خواهد شد. مطابق با آیین نامه این کمیسیون‌ها، افراد زیر در کمیسیون پزشکی بدوی باید حاضر شوند:

 • یک پزشک متخصص جراحی عمومی در جایگاه رئیس کمیسیون
 • یک پزشک متخصص داخلی در جایگاه عضو ثابت کمیسیون.
 • یک پزشک متخصص در زمینه مشکل پزشکی پیش آمده برای بیمه‌شده به عنوان عضو موقت.
 • یک مشاور.
 • یک منشی برای تهیه، تنظیم و تایپ صورتجلسه.

جالب است بدانید که کمیسیون بدوی وظیفه دارد درباره مسائل زیر تعیین تکلیف کند:

 • نوع کار، محل کار و ساعت کار.
 • تعیین درصد از کار افتادگی.
 • ادامه یا توقف درمان.
 • ادامه یا توقف کار.

همچنین گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست که پزشک متخصص در زمینه مشکل بیمه‌شده به عنوان بررسی همه‌جانبه حکم صادر شده توسط کمیسیون است.

کمیسیون تجدید نظر پزشکی برای رسیدگی به اعتراض

ممکن است که بیمه‌شده پس از دریافت حکم دادگاه بدوی، احساس کند که بصورت کامل حقوق خود را دریافت نکرده است یا قسمتی از فرایند قانونی کمیسیون، به صورت نادرست پیش رفته است؛ در چنین شرایطی، بیمه‌شده باید با ابلاغ یک اعتراض بر حکم کمیسیون بدی، منتظر تشکیل کمیسیون تجدید نظر بماند و شواهد خود مبنی بر اشتباه کمیسیون بدوی را به سازمان بیمه ارسال کند.

کمیسیون تجدید نظر با حضور اشخاص زیر، تشکیل می‎شود:

 • یک پزشک متخصص جراحی عمومی در جایگاه رئیس کمیسیون.
 • یک پزشک متخصص داخلی در جایگاه عضو ثابت.
 • یک پزشک متخصص در زمینه مشکل پزشکی پیش آمده برای بیمه‌شده به عنوان عضو موقت.
 • یک مشاور.
 • یک منشی به منظور تهیه، تنظیم و تایپ صورتجلسه.

نکته مهم این است که بیمه‌شده حتما باید در بازه زمانی مشخص به رای کمیسیون بدوی اعتراض کند و اگر اعتراض او در زمان مشخص انجام شود، حکم کمیسیون بدوی به حالت تعلیق در خواهد آمد.

آرای پذیرفتنی در کمیسیون، چه ویژگی‌هایی دارند؟

به سبب اینکه رای کمیسیون پزشکی مهم‌ترین عامل در تعیین مستمری از کار افتادگی و همه مسائل مربوط به این فرایند است، قصد داریم نکاتی را بیان کنیم که شما را در رسیدن به رای قابل‌قبول از طرف کمیسیون، هدایت می‌کنند. 

پیش از آنکه نکات مربوط به این مسئله را بررسی کنیم باید یک مسئله بسیار مهم را بیان نماییم: توجه داشته باشید که بیماری‌ها و عوارضی که به سبب افزایش سن و فرسودگی بدن اتفاق می‌افتد، شامل از کار افتادگی مشمول مستمری از کار افتادگی نخواهد شد. 

علاوه بر این مورد، سایر نکات مربوط به رای کمیسیون پزشکی، شامل موارد زیر می‌شود:

 • دقت کنید که باید در برگه نتیجه کمیسیون پزشکی، مشکل یا بیماری شما به درستی و بصورت کامل نوشته شده باشد و رای کمیسیون نیز، به صورت واضح و سلیس بیان شده باشد.
 • آرای قضایی که از دستگاه‌های قضایی مانند دادگاه یا کمیسیون پزشکی صادر می‌شوند، صددرصد قطعی هستند؛ در نتیجه از کلمات و ترکیب‌هایی مانند “فعلا، این روزها یا به صورت موقت” در متن رای استفاده نمی‌شود؛ در صورت مشاهده چنین آرایی باید به رای اعتراض کنید.
 • اگر پزشک معالج بیمه‌دهنده (همان شخصی که وضعیت بیمه‌دهنده را گواهی کرده است) به عنوان یک عضو در جلسه کمیسیون پزشکی حضور داشته باشد، رای کمیسیون از جهت قانونی ارزشی ندارد.
 • کمیسیون پزشکی صرفا موظف است که درباره بیماری‌ها و عوارضی تحقیق کند که بیمه‌دهنده یا پزشک او، درباره آن در معرفی‌نامه صحبت کرده‌اند؛ به بیان دیگر، از یک بیمه‌دهنده حادثه‌ای ببیند و بصورت همزمان چند قسمت از بدن او درگیر شود ولی فقط یکی از آن‌ها را در پرونده پزشکی خود درج کند، کمیسیون صرفا درباره آن عارضه اعلام‌شده، اظهار نظر خواهد کرد.
 • مطابق با قانون، حکم نهایی کمیسیون باید بدون هیچ‌خط‌خوردگی یا لاک‌گرفتگی بر روی یک برگه درج شده باشد؛ اگر بر روی قسمتی از حکم نهایی خط کشیده شده باشد یا لاک گرفته شده باشد، حکم فاقد اعتبار است.

در پایان، بیان این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر یک کمیسیون براساس همه ضوابط و مقررات برگزار شود و در نهایت، حکم قطعی صادر شود، حکم صادرشده لازم الاجراست و هیچ کمیسیون دیگری از جهت قانونی اجازه ندارد مفاد حکم صادر شده را زیر سوال ببرد یا در جزییات آن تغییری ایجاد کند.

سوالات پرتکرار درباره قوانین مستمری از کار افتادگی تامین اجتماعی

فرایندهای کلی ارسال درخواست رسیدگی به از کار افتادگی و کمیسیون‌های مربوط به این مسئله را در قسمت‌های قبلی به صورت مختصر اما دقیق بررسی کردیم؛ اکنون وقت آن رسیده است که به پرسش‌های پرتکرار درباره فروع قضیه مستمری از کار افتادگی پاسخ دهیم. پرسش‌های پرتکرار در این زمینه، شامل موارد زیر می‌شوند:

اگر کارفرما در از کار افتادگی مقصر باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که از مقدمات این مقاله استنباط کرده‌اید، قوانین مربوط به پرداخت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار برای سازمان بیمه بسیار تعهدآور است؛ بیمه پس از بروز چنین اتفاقی موظف خواهد بود که تا سالیان متمادی مبلغی را به عنوان مستمری از کار افتادگی به بیمه‌شده پرداخت کند.

مطابق با ماده 66 قانون تامین اجتماعی، اگر مشخص شود که کارفرما به سبب رعایت نکردن اصول قانونی یا فراهم نکردن ایمنی‌های لازم، در فرایند از کار افتادگی مقصر بوده، شواهد و اسناد به پرونده ضمیمه می‌شوند و در نهایت، سازمان خاطی موظف به پرداخت تمام و کمال مستمری و جریمه این تخطی از قانون خواهد بود.

غرامت مقطوع نقص عضو یعنی چه؟

اگر از کار افتادگی بیمه‌شده به شکلی باشد که یکی از اعضا بدن او قطع شده باشد، یا کارآیی خود را از دست داده باشد، مبلغی برای جبران چنین اتفاق ناگواری به بیمه‌شده تعلق می‌گیرد؛ این پول با عنوان “غرامت مقطوع نقص عضو” معروف است.

گفتنی است که مراجع قانونی باید درباره نقص عضو، میزان حیاتی بودن آن و مبلغ غرامت تصمیم‌گیری کنند.

غرامت نقص مقطوع چقدر است؟

در سال‌های قبل، مبالغی در متن قانون بیمه برای انواع نقص عضو مشخص شده بود اما در جدیدترین اصلاحیه‌ای که بر ماده 93 قانون بیمه تامین اجتماعی خرد، هیچ مبلغی برای نقص عضو پیش‌بینی نشده است. شیوه جدید تعیین مبلغ نقص عضو به این شکل است که مطابق با نظر کمیسیون بیمه، درصد از کار افتادگی بین 10 تا 33 درصد محاسبه می‌شود و یک مبلغ به تایید اعضا کمیسیون می‌رسد.

گفتنی است که این غرامت صرفا یک مرتبه پرداخت می‌شود و از جهت قانونی هم هیچ امکانی برای تجدید نظر در رای کمیسیون وجود ندارد.

حکم کمیسیون پزشکی شامل چه مواردی می‌شود؟

زمانی‌که رای قطعی کمیسیون پزشکی از کار افتادگی صادر می‌شود، نتیجه به دست شما می‌رسد؛ در چنین موقعیتی، باید بدانید که در حکم کمیسیون پزشکی چه نکاتی درج شده است. بصورت کلی، سه نکته زیر، در رای رسمی و قطعی کمیسیون پزشکی درج می‌شود:

 • برآورد دقیق درصد از کارافتادگی عضو یا اعضا بر اثر حادثه بر مبنای جدول از کار افتادگی.
 • اعلام میزان رابطه از کار افتادگی عضو با حادثه پیش آمده.
 • تاثیر نداشتن عوامل غیرناشی از کار در برآورد درصد از کار افتادگی.

مورد آخر، به این معنا است که دادگاه به نتیجه رسیده است که از کار افتادگی عضو شما بصورت صد درصد به سبب حادثه ناشی از کار بوده است و حوادث غیرناشی از کار، هیچ تاثیری در این اتفاق ناگوار نداشته‌اند.

اگر از کار افتادگی برطرف شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

همان‌گونه که در قسمت‌های قبلی نیز بیان کردیم، مستمری از کار افتادگی به سبب اینکه بیمه‌دهنده توانایی اشتغال به کار را مانند روزهای قبلی ندارد، به او تعلق می‌گیرد. اگر با گذر زمان و ادامه فرایند درمان، نقص عضو یا از کار افتادگی بیمه‌دهنده برطرف شود، مستمری از کار افتادگی نیز از طرف بیمه قطع خواهد شد.

همچنین اگر مستمری‌بگیر پس از دریافت رای دادگاه و تعیین مستمری از کار افتادگی، باز هم بر سر کار قبلی حاضر شود و با وجود بیماری، مانند قبل کار کند، مستمری از کار افتادگی او قطع خواهد شد؛ البته این مسئله را در ذهن داشته باشید که همه این فرایندها در صورتی اتفاق می‌افتند که بازرسان سازمان بیمه، از آن‌ها مطلع شوند.

حال ممکن است این سوال نیز برای شما پیش بیاید که اگر مستمری‌بگیر به سر کار رفت و با وجود بیماری به کار خود ادامه داد و سازمان بیمه هم مستمری از کار افتادگی او را قطع کرد، چگونه باید بصورت مجدد مستمری از کار افتادگی خود را دریافت کند؟ 

در چنین موقعیتی، در قدم اول بیمه‌دهنده باید کار خود را ترک کند و مجددا فرایندهایی را که از طریق کمیسیون پزشکی قابل‌پیگیری است، دنبال کند تا در نهایت، با تایید پایانی مستمری از کار افتادگی  او مجددا پرداخت شود. 

اگر از کار افتادگی بیشتر از قبل شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ممکن است فرایند از کار افتادگی به شکلی پیش برود که پس از گذر زمان، حال بیمه‌دهنده نامساعد تر شود و او بصورت کامل توانایی انجام کار را از دست بدهد؛ در چنین موقعیتی، بیمه‌دهنده باید به کمیسیون پزشکی مراجعه کند و در صورت تایید کمیسیون وضعیت او به یکی از دو شکل زیر تغییر خواهد کرد:

 • افزایش درصد از کار افتادگی بیمه‌دهنده به از کار افتادگی جدید.
 • افزایش درصد از کار افتادگی جزیی به از کار افتادگی کلی.

آیا مدت پرداخت حق بیمه ملاک عمل در مستمری از کار افتادگی است؟

اگر با قوانین بیمه آشنایی داشته باشید، احتمالا با عبارت “مدت پرداخت حق بیمه در فلان مسئله ملاک عمل است” آشنایی دارید. این عبارت به این معناست که برخی از خدماتی که بیمه‌گذار به بیمه‌دهنده ارائه می‌دهد، بستگی به بازه زمانی‌ای دارد که بیمه‌دهنده تحت پوشش خدمات بیمه است. جالب است بدانید که پرداخت غرامت‌های از کار افتادگی به سبب بیماری یا حادثه ناشی از کار، مشمول مدت پرداخت بیمه نمی‌شود؛ به بیان دیگر، تفاوتی ندارد که شما در ماه اول بیمه‌شدگی یا در سال سی‌ام بیمه‌شدگی دچار آسیب شوید؛ در هر دو حالت، بیمه موظف است که غرامت از کار افتادگی یا نقص عضو را پرداخت کند.

 

سخن پایانی

از کار افتادگی یکی از مشکلات و اتفاقات ناگواری است که با دو علت کلی بیماری یا حوادث غیرمترقبه، اتفاق می‌افتد؛ گفتنی است که حوادث غیرمترقبه ممکن است ناشی از کار یا غیر ناشی از آن باشد.

اگر حوادث ناشی از کار باشند، بیمه باید بدون اعمال هیچ قید و شرطی، مستمری از کار افتادگی ناشی از حادثه کار را به بیمه‌دهنده پرداخت کند. در مجموع، می‌توانیم بگوییم که مستمری از کار افتادگی در تامین اجتماعی، قوانین بسیار گسترده و پیچیده‌ای دارد که از طریق کمیسیون‌های پزشکی قابل‌پیگیری است.

در مورد مسئله حقوقی از کار افتادگی و مستمری از کار افتادگی مسائل، تبصره های زیادی وجود دارد. برای اطلاع از آخرین اصلاحات آن می توانید به اپلیکیشن قوانین و مقررات شهرداد مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا