مالیات شرکت

مالیات شرکت مسئولیت محدود

مقررات شرکت مسئولیت محدود

مالیات شرکت مسئولیت محدود، برای ثبت این شرکت ها حداقل به دو شریک احتیاج است. این شرکت‌ها برای انجام امور تجاری خاصی تشکیل می‌شود؛ حداقل سرمایه اولیه برای آن یک میلیون ریال است.

طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت مسئولیت محدود، شرکتی با موضوع تجاری است و به عبارتی موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این جهت شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ به دلیل اینکه شرکت سهامی می‌تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و یک شرکت با ماهیت تجاری است.

مقررات مالیاتی شرکت مسئولیت محدود

مالیات شرکت مسئولیت محدود براساس ماده 105 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 که از اول سال 1381 به مورد اجرا در آمده است، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود. پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ (25%) خواهند بود.

ضمنا قانون اصلاحی مزبور در مورد کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین 1380 به بعد می باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی قابل اجرا می باشد. (ماده 273 ق.ا.م.م ) شایان ذکر است که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طبق ماده 131 (ق.ا.م.م ) به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مزبور دارای نرخ جداگانه ای است به شرح ذیل می باشد :

ماده 131 مقرر می دارد :

  • تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ).
  • تا میزان یک درصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک سی میلیون (30.000.000) ریال به نرخ بیست درصد (20%)
  • تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک صد میلیون (100.000.000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%)
  • تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به نرخ سی درصد (30%)
  • نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)

امتیازی که مالیات شرکت های سهامی خاص در مقایسه با مالیات شرکت مسئولیت محدود دارند این است که، برابر ماده 143 قانون اصلاحی مالیات های مستقیم شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد (10%) مالیات آن ها بخشوده می شود (5/22 درصد دریافت می شود).

به موجب تبصره 2 ماده مذکور از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان 4% ارزش سهامی آن ها به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.

به موجب تبصره 3 ماده فوق در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته سود (صرف) سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود. به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

البته پس از افزایش سرمایه شرکت ها پس از سی روز باید آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.(واژه سازمان مالیاتی کشور در قانون جدید به جای عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شده است) .” قانون اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده 66 مصوب 27/ 11/ 1380″

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا