قرارداد اجاره دفتر کار

قرارداد اجاره دفتر کار

یکی از مهم ترین مسائلی که قبل از شروع هر کاری باید انجام دهیم و به آن نیازمندیم، تهیه دفتر کار می باشد. ثبت قرارداد اجاره دفتر کار، مانند همه قرارداد ها قوانین خاصی دارد که طرفین موظف به رعایت آن می باشند. همیشه افراد این توانایی را ندارند که ملک مستقلی برای شروع فعالیت خود خریداری کنند، بنابراین ناچار هستند از سایر گزینه‌های پیش روی خود استفاده کنند و این گزینه ها همان اجاره می باشد. در واقع برخی از صاحبان کسب‌ و کار به دنبال اجاره دفتر کار به‌صورت مستقل هستند و قصد ثبت قرارداد اجاره دفتر کار دارند.

دفتر کار ملکی می باشد که شما در آن اجازه فعالیت های اقتصادی را خواهید داشت و به همین منظور موظف هستید با صاحب ملک، قرداد اجاره دفتر کار تنظیم کنید.

قرارداد اجاره دفتر کار

قرارداد اجاره، قراردادی است که در آن صاحب ملک به دلیل عدم استفاده از ملک خود ترجیح می‌دهد در مقابل دریافت مبلغی، ملک خود را در مدت زمان معلوم در اختیار شخصی قرار دهد.

کارایی قرارداد اجاره

مهمترین سوالی که در ذهن افراد پیش می آید این است که چه کسانی به دنبال ثبت قرارداد اجاره دفتر کار می باشند؟

پاسخ این سوال بسیار ساده می باشد، می‌توان گفت که صاحبان کسب‌وکاری که ملک شخصی برای شروع فعالیت خود ندارند ولی از سرمایه خوبی برخوردار می باشند مخاطبان اصلی این قرارداد هستند.

در عین حال اگر صاحبان کسب و کار سرمایه کافی برای اجاره ملکی برای شروع کار خود نداشته باشند، می توانند از فضا های اشتراکی استفاده کنند.

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره دفتر کار

هر قراردادی از چندین ماده مختلف تشکیل می‌شود که هر یک از آن‌ها به موضوع مهمی از قرارداد اشاره دارد. هر قرارداد بین دو طرف تنظیم می شود. طرفین قرارداد می توانند حقیقی یا حقوقی باشند.

در قرارداد اجاره رفتر کار، افراد باید تمام اطلاعاتی که باعث شناسایی کامل موضوع قرارداد می شود را به طور کامل در قرارداد درج کنند تا از اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

مدت زمان اعتبار قرارداد

یکی از مهم ترین بند های قرارداد که باید به صورت کامل، دقیق و واضح بیان شود، مدت زمان اعتبار قرارداد می باشد. و طرفین قرارداد باید این موضوع را در نظر بگیرند که قرارداد اجاره فقط برای بازه زمانی مشخصی تنظیم می شود.

مبلغ ثبت شده در قرارداد اجاره دفتر کار

یکی دیگر از موارد بسیار مهم که باید خیلی واضح و دقیق درج شود، مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن می باشد. معمولا در اجاره اینگونه است که مبلغی را به عنوان پول پیش تعیین کرده و سپس هر ماه مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت می کنند. البته توجه داشته باشید که تنها شیوه پرداخت این نمی باشد و طرفین می توانند شیوه های دیگری را انتخاب کرده و به توافق برسند. یکی از این شیوه ها رهن نامیده می شود. رهن این گونه است که مستاجر فقط مبلغی را به عنوان پول پیش می دهد و دیگر اجاره نمی دهد.

نکاتی که در هنگام تنظیم قرارداد اجاره دفتر کار باید به آن توجه کنید

شماره ۱- رویت سند مالکیت در هنگام امضا قرارداد اجاره دفتر کار.

شماره ۲- در صورتی که یکی از طرفین وکالتا قرارداد اجاره دفتر را امضا می نماید، حتما وکالت نامه را مطالعه و از حدود اختیارات وکیل اطمینان حاصل نمایید.

شماره ۳- در شرایطی که طرفین قرارداد افراد حقوقی باشند، حتما باید به نکته توجه کرد که امضا کنند همان شخصیت حقوقی باشد.

نمونه تنظیم قرارداد اجاره دفتر کار

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فیمابین شرکت ………… به شماره ثبت ………… اداره ثبت شرکت‌های شهر ………… به نمایندگی  ………… به نشانی …………………… (مطابق با  آگهی درج شده روزنامه رسمی شماره  …………) تلفن………… صندوق پستی ………… که در این قرارداد موجر نامیده‌ می‌شود از یک طرف و آقای………… فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… صادره از………… با کد ملی………… به نشانی : ………… کد پستی………… تلفن : ………… که در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید .

ماده ۲ـ  موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره یک باب ساختمان اداری متعلق به مؤجر (غیر تجاری) به آدرس…………………………………………………………….. در طبقه ………..واحد ………..و کدپستی ………..با کافه منضمات و خدمات آب، برق، گاز و تلفن که موجر با ارائه مدارک اقرار به مالکیت آن نموده است.

ماده ۳ـ  مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ………………لغایت ………………. به مدت ………. می‌باشد در صورت تراضی‌ طرفین‌ قابل تمدید می باشد.

ماده ۴- تحویل:

مقرر شد پس از اخذ تضامین در تاریخ …………….عین مستاجره با حضور نمایندگان طرفین تحویل مستاجر شده و صورت جلسه تحویل تنظیم گردد.

ماده ۵ ـ مبلغ قرارداد:

اجاره بها بصورت ماهیانه از قرار…………ریال (…………….) تعیین می گردد . مبلغ قرارداد در کل مدت قرارداد مبلغ ……………..ریال  ( …………….. ) می باشد .

ماده ۶- شرایط پرداخت:

مقرر شد مستاجر اجاره بها را در فاصله زمانی اول تا چهارم هر ماه شمسی به شماره  حساب ………….. بنام موجر در بانک ……………. شعبه………………پرداخت و رسید آنرا به امور مالی موجر تحویل دهد.

ماده ۷- کسورات قانونی:

پرداخت هرگونه کسورات قانونی مشمول عین مستاجره در مدت اجاره  به عهده مستاجر می باشد.

ماده ۸- تضامین:

مقرر شد هنگام مبادله قرارداد یک فقره چک به مبلغ ————— ریال به عنوان ضمانت پرداخت و یک فقره چک به مبلغ ————- ریال به عنوان ضمانت تخلیه از طرف مستاجر صادر و تحویل موجر گردد. پس از انقضای مدت قرارداد و تحویل عین مستاجره به موجر چکهای فوق به مستاجر عودت میگردد.

ماده۹- تعهدات  موجر:

 • رفع موانع قانونی محتمله در ادارات آب ، برق ؛ گاز و مانند آن جهت برقراری انشعابات مزبور.
 • تمدید مدت اجاره با توافق و تراضی طرفین امکان پذیر خواهد بود و در سنوات آتی مستاجر حاضر در اولویت است.
 • تعمیرات اساسی و کلی عین مستاجره مطابق عرف و قانون به عهده موجر می باشد.

ماده ۱۰ ـ تعهدات مستاجر:

 1. هزینه آب، برق و تلفن مصرفی مورد اجاره در مدت مزبور به عهده مستاجر می باشد.
 2. نگهداری از عین مستاجره و هزینه های جزئی و همچنین مخارجی که جهت استفاده بهینه لازم باشد به عهده مستاجر خواهد بود.
 3. مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عین مستاجره می باشد.
 4. مستاجر مکلف است که رأس انقضای مدت مذکور عین مستاجره را تخلیه و به موجر تحویل نماید.
 5. مستاجر هیچگونه مبلغی‌بعنوان سرقفلی‌وحق کسب ‌و پیشه ‌پرداخت نموده ‌وعندالتخلیه ‌حق‌ ادعای هیچگونه ‌وجهی تحت هیچ عنوانی را نخواهد داشت.
 6. تخلف مستاجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده ۱۱- حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر:

مستاجر نمی تواند بدون اجازه کتبی موجر کل یا قسمتی از عین مستاجره را مشاعاً یا مفروزاً، جزئاً ویا کلاً، ولو به صورت صلح حقوقی و وکالت به غیر واگذار نماید.

ماده ۱۲-  تاخیر در پرداخت:

تاخیر در پرداخت هر ماه اجاره بها علاوه بر پرداخت اصل آن مشمول جریمه دیرکرد معادل ده درصد اجاره ماهیانه میباشد. در صورتی که سه ماه متوالی اجاره بها پرداخت نگردد پس از انقضای سررسید سوم موجر حق فسخ قرارداد را دارد وبا اعلام موجر مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره میباشد.

ماده ۱۳- داوری و حل و فصل اختلافات:

هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد از طریق مذاکره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل می گردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی الطرفین حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند. قرارداد حاضر پس از امضای طرفین باید به امضای داور نیز برسد. حق العمل داوری در هر مورد معادل پنجاه درصد اجاره بهای ماهیانه میباشد که به صورت مساوی از طرف موجر و مستاجر پرداخت می گردد.

ماده ۱۴- فسخ قرارداد:

چنانچه مستاجر به تعهدات خود عمل ننماید موجر حق دارد ضمن فسخ یکطرفه قرارداد خسارات وارده را از محل مطالبات مستأجر اسناد تضمین یا موارد و منابع دیگر برداشت نماید.

ماده ۱۵- فورس ماژور:

در شرایط بروز فورس ماژور و حوادث قهری و غیرمترقبه به صورت زیر عمل می گردد:

 • در صورتی که مستاجر قادر به پرداخت اجاره بها نباشد حداکثر شصت روز پس از بروز حوادث غیر مترقبه بایستی عین مستاجره را تحویل نماید.اجاره بها پرداخت نشده جزئ دیون مستاجر است.
 • چنانچه به عین مستاجر خسارت کلی وارد شده که امکان استفاده از آن نیست قرارداد منفسخ می گردد.
 • چنانچه خسارات وارده به عین مستاجره جزیی باشد ؛ مستاجر بایستی عملیات بازسازی را انجام داده و هزینه مربوطه را از اجاره بهای ماه های آتی کسر نماید و صورت هزینه ها را به موجر به همراه فاکتور ارائه دهد.
 • در هر حال در حالت فورس ماژور طرفین میتوانند با تراضی هم قرارداد را فسخ نمایند.

ماده ۱۶ـ فسخ قرارداد:

این قرارداد در مورخه ………….و در محل …………………………..مقعد و در ۱۶ماده و در ………. نسخه تهیه و تنظیم و به امضای طرفین رسیده است که  هر کدام از نسخ  دارای ارزش یکسان است.

مستأجر                                             مؤجر

داور                                          شاهد اول                              شاهد دوم

جمع بندی

با توجه به نکات ذکر شده در این مقاله متوجه شدیم که تنظیم قرارداد اجاره دفتر کار که تمام مفاد قانونی آن به درستی بیان شده باشد. نیازمند دانش و مهارت در این زمینه می باشد تا در آینده برای دو طرف مشکلاتی حقوقی در این زمینه به وجود نیاید. شما می توانید با کسب مشاوره از وکلای  حرفه ای شهرداد و با کسب اطلاعات کافی در این زمینه، قرارداد اجاره دفتر کار را به بهترین شکل ممکن تنظیم کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا