ازدواج دائم

صیغه محرمیت

نحوه خواندن صیغه محرمیت 

به جرات می‌توان به این نکته مهم اشاره کرد که، تمام جوامع، ازدواج را برای حفظ نسل، ارزش‌های فرهنگی و مصون ماندن جامعه از خطرهای اجتماعی پذیرفته‌اند. در دین اسلام هم از صیغه محرمیت به عنوان قدم اول برای ازدواج بین زن و مردم نام برده شده است.

روش های جاری شدن صیغه محرمیت

برای جاری شدن صیغه چهار روش وجود دارد که شامل:

1-زوجین نزد شخص سوم می روند و وی بین آنها صیغه را می‌خواند. البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که شخص ثالث باید از طرف هر دو زوج وکالت داشته باشد تا اقدام به جاری کردن صیغه نماید.

اگر فاطمه و علی را به عنوان دو شخص فرضی برای جاری کردن صیغه محرمیت در نظر بگیریم، در گام نخست عاقد باید وکالت هر دو طرف را برای جاری کردن صیغه اخذ کند. در این زمان با وکالت از زوجه باید بگوید: “زوجت موکلتی (زهرا) موکلی (حسین) فی المدته المعلومه علي مهرالمعلوم”. 

این جمله عربی به این معنی است که: موکل خود فاطمه را با تعیین مهریه معین در مدت معینی به ازدواج علی درآوردم.

سپس عاقد باید از طرف زوج بگوید: “قبلت التزویج لموکلی( علی).” با این معنی که به وکالت از طرف موکلم علی، این ازدواج را قبول کردم.

2-روش دوم به این صورت است که زوجین خود عاقد ازدواج باشند. خود زوج و زوجه صیغه محرمیت را می‌خوانند. به این صورت که زوجه می‌گوید:”زوجتک نفسی فی المدته المعلوم، علی المهر المعلوم.”

 یعنی تو را به زوجیت خود درآوردم در مدت معلوم و با مهریه مشخص. سپس زوج بگوید: “قبلت التزویج”. یعنی این زوجیت را قبول دارم.

3-عاقد بودن زوج برای خواندن صیغه محرمیت می‌تواند به عنوان یک روش مهم محسوب شود. در حقیقت مرد به وکالت از زن با ذکر این جمله “زوجت موکلتی (فاطمه) نفسی، فی المدته المعلومه، علی المهر المعلوم”.

 سپس از طرف خودش بگوید “قبلت التزویج” که به معنی این است، فاطمه را به ازدواج خودم درآوردم، در مدت معلوم و مهریه معلوم. و از طرف خودش هم خواهد گفت این ازدواج را قبول می‌کنم.

4-در روش چهارم برای جاری کردن صیغه محرمیت عاقد زوجه است. در این روش زوج باید درخواست زوجه را برای ازدواج قبول و حتی زوجه از طرف زوج وکالت می‌گیرد و می‌گوید: “زوجتک نفسی، فی المدته المعلومه، علی مهرالمعلوم”.

 یعنی خودم را با مهریه و مدت معلوم به ازدواج تو درآوردم. سپس به وکالت از زوج می‌گوید: “قبلت التزویج لموکلی”.  یعنی به وکالت از موکلم این ازدواج را قبول کردم.

زمان صیغه محرمیت

مدت زمان صیغه محرمیت همواره مهم بوده است و با توجه به اینکه از سوی زوجین تعیین می‌شود، برای تعیین مدت زمان نظرهای مختلفی وجود دارد.

برای تمدید زمان صیغه باید مدت زمان صیغه گذشته، به پایان برسد. پس از آن دوباره صیغه بین زوج و زوجه جاری شود. امکان بخشش مدت زمان باقی مانده از صیغه بین زوج و زوجه توسط زوج به زوجه وجود دارد.

 مدت زمان لازم برای انجام صیغه بین زوج و زوجه پس از انقضای مدت زمان قبلی باید بیشتر در نظر گرفته شود. ممکن است تا قبل از اتمام مدت زمان صیغه هر دو زوج قصد جدایی از هم را داشته باشند. در این زمان با ببخش مدت زمان باقی مانده توسط زوج به زوجه، شاهد جدایی دو طرف از هم خواهیم بود.

در واقع مطابق قانون مدنی، برای اتمام صیغه و جدایی طرفین از هم دو راه وجود دارد. راه اول انقضاء مدت زمان صیغه است. راه بعدی بخشیدن مدت زمان باقی مانده از صیغه به زن از سوی شوهر می باشد.

ازدواج دائم و رابطه آن با صیغه محرمیت

در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که، پس از خواندن صیغه محرمیت موقت بین زوج و زوجه هر دو طرف خواهان دائمی شدن رابطه و ازدواج هستند. در این زمان باید مدت تعیین شده در صیغه موقت رو به اتمام باشد و یا زوج مدت زمان باقی مانده از صیغه موقت را به زوجه ببخشد تا پس از آن زوجه توسط زوج به عقد دائم در بیاید.

اگر زوج مدت زمان باقی مانده در صیغه محرمیت را به زوجه نبخشد، ازدواج دائم شکل گرفته باطل است. زیرا زوجه همچنان در صیغه زوج باقی می ماند که با پایان یافتن زمان صیغه هر 2 زوج نسبت به هم نامحرم می‌شوند. 

صیغه محرمیت و مذهب

یک زن مسلمان نمی تواند با یک مرد غیرمسلمان و یا کسی که شیعه دوازده امامی را قبول ندارد ازدواج کند.

از طرف دیگر مرد مسلمان هم نمی تواند با زن مشرک و ناصب ازدواج کند. اما می تواند با مرد اهل کتاب از جمله زرتشتیان ازدواج کند. در جاری کردن صیغه محرمیت، مرد محدودیت ندارد و می‌تواند با زنان متعددی صیغه  جاری کند. اما وجود بیش از یک صیغه بین زن و مرد جایز نیست.

البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل باشیم که مرد در ازدواج دائم می‌تواند چهار همسر همزمان را داشته باشد. اما در جاری کردن صیغه محرمیت بین خود و زوجه محدودیت ندارد ولی عرف نیست.

اجازه والدین در صیغه محرمیت

بسیاری از فقها و علما اجازه والدین، به‌خصوص پدر را برای زن به منظور جاری کردن صیغه محرومیت ضروری دانسته‌اند. همانطور که امام خمینی احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته است.

فقهایی هم هستند که ولایت پدر بر دختر به منظور جاری شدن صیغه را از باب ممانعت از صیغه شدن دختر را درست ندانسته‌اند و ولایت پدر را در این زمانها ساقط عنوان می‌کنند که در اصطلاح به آن “عضل” می‌گویند.

در حقیقت فقهایی همچون سید روح‌الله خمینی، شبیری زنجانی، جواد تبریزی، نوری همدانی و سید علی سیستانی فتوا کرده‌اند که باید اجازه پدر برای جاری شدن صیغه دختر اخذ شود.

از سوی دیگر مکارم شیرازی، محمدعلی اراکی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، ابوالقاسم خویی،سید صادق شیرازی و سید علی خامنه‌ای، گرفتن اجازه از پدر برای جاری کردن صیغه دختر «احتیاط واجب» دانسته‌اند. 

همچنین سید محمدرضا گلپایگانی، محمدصادق روحانی، سید محمد حسینی شاهرودی، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدعلی گرامی، معتقدند که اجازه پدر برای جاری کردن صیغه دختر بالغ که عقل درست دارد و بلوغ رسیده است. به طوری که خیر و صلاح خود را می تواند تشخیص دهد، لازم نیست. 

در چه زمانی ثبت صیغه محرمیت لازم است؟

قانون حمایت از خانواده کشور به این نکته مهم اشاره میکند که در چه زمانهایی ثبت صیغه محرمیت ضرورت دارد.

برطبق ماده 21 این قانون ثبت صیغه محرمیت در موارد ذیل الزامی است و باید بر طبق موازین شرعی و مقررات قانون مدنی اعمال شود.

1- در زمانی که جاری شدن صیغه محرمیت منجر به باردار شدن زن از مرد شود، در این زمان ثبت صیغه یا همان ازدواج موقت واجب است.

2-اگر ثبت صیغه از سوی زوجه شرط شده باشد و این شرط قابل اثبات باشد مرد مکلف به ثبت آن است.

3-زمانی که زوج و زوجه بر ثبت صیغه توافق کرده باشند. 

اگر شوهر از ثبت رسمی صیغه محرمیت امتناع کند چه باید کرد؟

 اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم یا طلاق اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت صیغه  الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن اجبار به ثبت ازدواج دائم یا صیغه به پرداخت جزای از نوع درجه پنجم و یا حبس تعزیری از نوع درجه هفتم محکوم خواهد شد.

ارث و صیغه محرمیت

در صیغه، ارث جایی ندارد. اگر بین زوج و زوجه صیغه خوانده شود و یکی از آنها فوت کند ارثی از طرف مقابل به طرف دیگر نمیرسد. البته این مورد استثنا هم دارد که آن هم تولد فرزند در دوران صیغه محرمیت است. با تولد فرزند در دوران صیغه آن کودک از پدر و مادر خود ارث خواهد برد.

مهریه در صیغه محرمیت

تعیین مهریه در صیغه باید رخ دهد و حتی اگر در طول مدت زمان صیغه هم نزدیکی اتفاق نیفتد پرداخت مهریه بر مرد واجب است. اگر مرد در مدت زمانی که در صیغه محرمیت قرار دارد با همسر خود نزدیکی نداشته باشد و مدت باقی مانده از صیغه را به همسر خود ببخشد در این زمان مرد می تواند نصف مهریه را پرداخت نماید.

الزام به تمکین و نفقه در صیغه محرمیت

در ازدواج دائم مرد موظف به پرداخت نفقه است. اما در صیغه محرمیت چنین چیزی وجود ندارد. در صورتی که مرد ملزم به پرداخت نفقه در صیغه است که از قبل توافق شده باشد. زن در صیغه محرمیت ملزم به تنکین از مرد نیست. یعنی زن برای خروج از منزل، تحصیل و انتخاب شغل نیاز به اجازه مرد ندارد.

در مقوله تمکین نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم، که اگر زن در ازدواج دائم بخواهد حق انتخاب شغل و تحصیل را داشته باشد باید در عقدنامه این شروط را ذکر کند.

سخن آخر

بنابراین جاری شدن صیغه محرمیت بین زوج و زوجه شرایط خاصی دارد. اما نباید این موضوع مهم را فراموش کنیم که ازدواج دائم با صیغه تفاوت زیادی دارد زیرا شرایط زن با مرد فرق می‌کند.

صیغه محرمیت راهی برای ازدواج دائم است به شرطی که زوج و زوجه با عشق و علاقه در دوران محرمیت راه ساختن یک زندگی رویایی را فراهم کنند.

برای صیغه محرمیت، مسائل حقوقی فراوانی در نظر گرفته شده که شما می توانید به راحتی با کمک اپلیکیشن شهرداد به تمام مسائل آگاهی پیدا نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا