حضانت فرزند

سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت

حق حضانت، حقی است که به موجب آن مسئولیت نگهداری از فرزندان به یکی از والدین واگذار می شود. در این مقاله در مورد سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت صحبت خواهیم کرد.

پس از طلاق زوجین، فرزندان نزد فردی که حضانت فرزندان را بر عهده دارد خواهند ماند. چنان چه زنی حضانت فرزند را عهده دار شود، می تواند بعد از طلاق فرزندانش را نزد خود نگه دارد.

این موضوع ربطی به نفقه فرزندان ندارد. به گونه ای که در چنین شرایطی نیز همچنان مسئولیت پرداخت نفقه فرزندان بر عهده پدر است. پدر موظف است تا زمان رسیدن فرزندان به سن قانونی و ورود آنها به بازار کار و کسب درآمد نفقه آن ها را پرداخت کند حتی در صورتی که حضانت فرزندان با مادر باشد.

قانون جدید در مورد سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت

قوانین ثابتی که از آن به عنوان قانون مدنی یاد می کنیم، در مسائل حقوقی و قضایی به صورت یکسان در مورد همه افراد اجرا می شوند. وجود چنین قوانینی از هرج و مرج در جامعه جلوگیری کرده و موجب پیدایش نظم در جوامع می شود.

قانون حضانت فرزند و سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت، نسبت به قبل اصلاحاتی داشته و با توجه به شرایط فعلی جامعه و نیازهای روز جامعه مناسب سازی شده است. در مورد حضانت فرزندان و سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت در شرایط مختلف قوانین متفاوتی وجود دارد.

قوانین موجود در قانون اساسی برای هر وضعیت پیش بینی شده ای بهترین و عادلانه ترین راه حل ها را پیشنهاد می کند. ما در این مقاله در مورد حق حضانت در شرایط گوناگون صحبت خواهیم کرد و در مورد سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت توضیح خواهیم داد.

سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت

حضانت فرزندان یکی از حقوقی است که با توجه به قانون مدنی، متعلق به مرد می باشد. مرد موظف است که به موجب حق حضانتی که بر عهده دارد،تا سن قانونی فرزندان آن ها را نزد خود نگه دارد و تمامی امکانات رفاهی را برای آنها فراهم کند. تا قبل از اینکه فرزندان به سن قانونی برسند، حق حضانت آن ها بر عهده پدر است. پس از سن قانونی می توانند بر اساس قانون سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت انتخاب کنند که با پدر یا مادر زندگی کنند.

مطابق قانون، قبل از سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت، محل زندگی دائم فرزندان نزد فردی است که حضانت را عهده دار است. 

وقتی که بچه ها به سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت برسند، مطابق میل خود خانه پدر یا مادر را به عنوان محل دائمی زندگی بر می گزینند. در بعضی موارد محل سکونت فرزندان مطابق توافقی که انجام شده در بعضی از روزها خانه پدر و در بعضی روزهای دیگر هفته خانه مادر است. معمولا این روش برنامه ریزی جهت سکونت فرزندان، موجب بر هم زدن نظم زندگی آن ها و ایجاد تنش های روانی خواهد شد.

سن قانونی فرزند دختر برای انتخاب حضانت

مطابق دین و قوانین کشور،سن قانونی فرزند دختر به واسطه ویژگی های مختلف دخترانه، از پسر متفاوت است. وابستگی بیشتر فرزند دختر به مادر و همچنین احتیاج دختر به مادر در مراحل مختلف زندگی، یکی از دلایل وجود چنین قانونی شده است. حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی با مادر است.

پس از آن حضانت تا زمان فرا رسیدن سن قانونی فرزند دختر برای انتخاب حضانت، فرزندان نزد پدر خواهند ماند. سن قانونی فرزند دختر برای انتخاب حضانت 9 سالگی است. در واقع نه سالگی زمانی است که دختران به سن تکلیف دینی می رسند. فرزند دختری که به سن قانونی رسیده باشد می تواند به انتخاب خود نزد پدر یا مادر زندگی کند.

سن قانونی فرزند پسر برای انتخاب حضانت 

 با پایان هفت سالگی حضانت فرزندان، به عهده پدر قرار خواهد گرفت. تا زمان سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت، مطابق قانون مدنی حضانت فرزند پسر تا سن قانونی با پدر اوست.

سن قانونی فرزند پسر برای انتخاب حضانت، پانزده سالگی است. فرزندان تا فرا رسیدن سن قانونی حق تصمیم گیری در مورد محل زندگی را ندارند. چنانچه فرزند دختر یا پسر به دلیل نامناسب بودن شرایط زندگی که پدر یا مادر برای آنها مهیا کرده، به دادگاه شکایت کند، در صورت وجود شواهد لازم می تواند به صورت قضایی اقدام کند.

معمولا در اینگونه موارد زندگی با پدر یا مادر، تاثیر منفی بر زندگی یا ذهن کودک گذاشته و عدم صلاحیت شخص جهت حضانت فرزندان ثابت می شود. 

شرایط تعلق گرفتن حضانت فرزندان به زن

همان طور که می دانید حق حضانت فرزندان تا قبل از سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت بر عهده پدر است. لیکن تحت شرایط خاصی زن می تواند حضانت فرزندان را عهده دار شود. در ادامه به بررسی چند مورد از این شرایط خواهیم پرداخت:

  • حضانت توافقی

همانطور که اذعان داشتیم، در قانون مدنی کشور ما حق حضانت از فرزندان تا سن قانونی بر عهده پدر است. در بعضی موارد زن و مرد با هم به توافق می رسند و به موجب این توافق حق حضانت از مرد به زن داده می شود.

چنان چه مرد با میل خود حق حضانت را به زوجه بدهد، فرزندان تا قبل از رسیدن سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت، با مادر زندگی خواهند کرد.

در مواقعی که زن و مرد تصمیم دارند به صورت توافقی از هم جدا شوند، معمولا اموری مانند حضانت فرزندان، پرداخت نفقه فرزندان، پرداخت مهریه زن را نیز به صورت توافقی حل می کنند. 

  • اثبات عدم توانایی مرد در حضانت

پدر مکلف است تا قبل از سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت، از فرزندان مراقبت کرده و برای آن ها اسکان مناسب و امکانات رفاهی را فراهم کند. در واقع عهده دار بودن حق حضانت برای پدر، مسئولیت هایی را نیز به دنبال خواهد آورد. چنانچه مردی که حضانت فرزندان را عهده دار است مسئولیت های پدری خود را به درستی انجام ندهد و در تربیت فرزندان و تامین نیازهای آنها کوتاهی کند، درخواست گرفتن حضانت توسط زن، قابل پذیرش خواهد بود.

در صورتی که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که زندگی کردن فرزندان نزد پدرشان به هر نحوی به آن ها آسیب وارد میکند، دادگاه با استناد به شواهد حضانت فرزندان را از پدر ساقط کرده و آن را بر عهده مادر فرزندان خواهد گذاشت.

  • اثبات تمکن مالی زن

زن در صورتی می تواند حضانت فرزندانش را عهده دار شود که تمکن مالی جهت فراهم کردن شرایط مطلوب برای زندگی فرزندان را داشته باشد. زنی که شاغل بوده و دارای درآمدی ثابت است، آسان تر می تواند در دادگاه از خود جهت گرفتن حق حضانت فرزندان دفاع کند.

در واقع یکی از شرایط اصلی جهت واگذار کردن حق حضانت فرزندان، قدرت مالی زن جهت تامین آسایش و رفاه آن ها است. البته توجه داشته باشید که پدر مکلف به پرداخت نفقه فرزندان است و حتی در صورتی که حضانت فرزندان را به مادر اعطا کرده باشد تا قبل از رسیدن سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت، نفقه فرزندان بر عهده پدر است. نفقه فرزندان شامل هزینه های اصلی او در زندگی مانند خوراک، پوشاک، تحصیل، درمان و … خواهد شد.

سلب حق حضانت قبل از سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت

سلب حضانت به معنی گرفتن حق حضانت از فردی که حضانت فرزندان را عهده دار است، تعریف می شود. برای سلب حضانت فرزندان از مرد، لازم است اثبات شود که مرد صلاحیت نگهداری از فرزندانش را ندارد. این عدم صلاحیت خود دارای جوانب مختلف است.

به بیانی دیگر هر مدرکی که بتواند ثابت کند که شرایطی را که پدر جهت زندگی فرزندان ایجاد کرده، به هر نحوی مانع رشد و پیشرفت آنها شده و به آنها آسیب می زند، می تواند دلیل ساقط شدن حق حضانت مرد تا قبل از سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت به شمار رود.

زن نیز در صورتی که حضانت فرزندان را عهده دار است، موظف است وضعیتی مناسب برای رشد نمو کودکان ایجاد کند. نگهداری از فرزندان در محیطی آرام و امن و تامین نیازهای آن ها نیز وظایف زنی که حضانت فرزندان را دارد هستند. نگهداری از فرزندان در شرایط زندگی نامطلوب، که به هر نحوی موجب تاثیر منفی در زندگی فرزندان شود، دلیلی منطقی برای سلب حق حضانت از زن به شمار می رود.

اقدام زن جهت اخذ حضانت فرزندان

اولین گامی که برای گرفتن حق حضانت فرزندان تا قبل از سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت، توسط زن انجام می شود، تهیه مدارک لازم جهت اثبات عدم صلاحیت مرد در نگهداری از فرزندان است.

چنان چه وجود مشکلاتی نظیر اعتیاد, سو پیشینه، مشکلات اخلاقی، مشکلات روانی و موارد مشابه در مرد، امنیت کودکان را تحت تاثیر قرار دهد، زن میتواند علیه مرد شکایت کرده و درخواست اخذ حضانت از مرد را ثبت کند. همچنین وجود مشکلاتی مانند مشکلات رفاهی یا عدم پرداخت نفقه فرزندان، می تواند دلیلی منطقی برای اثبات عدم صلاحیت مرد در حضانت فرزندان، قبل از سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت محسوب شود.

دومین اقدامی که زن برای اخذ حضانت فرزندان انجام می دهد، یافتن وکیلی با تجربه است. پیشنهاد می شود در اینترنت عبارت بهترین وکیل تهران یا بهترین وکیل در گرفتن حضانت فرزند و یا عبارات مشابه را جست و جو کنید. وکیلی مناسب بیابید و شرایط خود را با او در میان بگذارید. با در دست داشتن مدارک و شواهد کافی، می توانید به اجرای روند قضایی اخذ حضانت سرعت ببخشید.

حضانت فرزندان در طلاق توافقی

طلاق توافقی، طلاقی است که مطابق توافق زوجین انجام شده و در مورد مسائل مختلف با هم به نتیجه رسیده اند. در مورد موادی مانند نفقه فرزندان و پرداخت مهریه زن نیز در طلاق توافق، توافق خواهد شد. یکی از موضوعات مهم که در طلاق توافق به آن پرداخته می شود، حضانت فرزندان قبل از سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت مرد می تواند در صورت رضایت حضانت فرزندان را به زن واگذار کند.

معمولا در اینگونه موارد زن حضانت فرزندان را به ازای قسمتی از مهریه یا کل آن از مرد اخذ می کند. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق توافقی، سایر مقالات ما را در رابطه با انواع طلاق مطالعه کنید. همچنین جهت دریافت راهنمایی در مورد پرونده حقوقی خود با کارشناسان شهرداد تماس حاصل نمایید.

حضانت فرزندان بعد از فوت پدر و مادر 

همان طور که می دانید در کشور ما حق حضانت با پدر است. چنانچه پدر فرزندان در قید حیات نباشد، حق حضانت فرزندان با مادر بوده و مادر می تواند فرزندان را نزد خود نگه دارد. در چنین شرایطی جد پدری مکلف است نفقه فرزندان را پرداخت کند. نفقه شامل کلیه هزینه های اولیه زندگی فرزندان بوده که با توجه به رای قانون گذار مبلغ آن مشخص می شود.

در صورت فوت پدر و مادر، حضانت فرزندان با جد پدری است. فرزندان تا قبل از رسیدن سن قانونی انتخاب حضانت فرزند، باید نزد جد پدری زندگی کنند. در این شرایط نیز جد پدری مکلف به پرداخت نفقه فرزندان است.

حضانت فرزندان در صورت عدم صلاحیت پدر و مادر 

مهم ترین وظیفه ای که بر عهده پدر و مادر ها است فراهم کردن شرایط رشد و پیشرفت برای فرزندان است. تربیت فرزندان یکی از بنیادی ترین اهداف خانواده است. کودکان بیشترین زمان خود را با پدر و مادر می گذرانند و از رفتارهای آن ها الگو برداری می کنند.

معمولا کودکان به کارهای بزرگترها توجه زیادی دارند و سعی می کنند از آنها تقلید کنند. گاه ممکن است پدر و مادر کودکی هر دو دارای مشکلاتی مانند اعتیاد، مشکلات اخلاقی و یا مشکلاتی مشابه داشته باشند. در چنین وضعیتی زندگی کردن کودکان با پدر یا مادر ممکن است آسیب های جبران ناپذیری به او وارد کند.

در صورتی که عدم صلاحیت پدر و مادری که فرزندشان را در جو نامناسبی نگه می دارند، اثبات شود با توجه به شرایط، حضانت فرزندان از پدر و مادر ساقط شده و به جد پدری داده خواهد شد.

همچنین گاهی کودکانی که به دلیل بی توجهی یا مسائل مختلف پدر و مادر از وضعیت نامناسب زندگی رنج می برند، دارای هیچ خویشاوندی نباشد که قانون حضانت فرزندان را به آن ها بسپارد. در چنین شرایطی حضانت فرزندان از پدر و مادر ساقط شده و کودکان را به مراکز بهزیستی جهت سرپرستی معرفی می کنند.

حضانت فرزندان پس از ازدواج مجدد مادر 

در صورت فوت پدر حق حضانت فرزندان بر عهده مادر است. مادر می تواند فرزندان را نزد خود نگه دارد و تا رسیدن آن ها سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت به تنهایی از آن ها مراقبت کند.

چنان چه زنی حضانت فرزندان را عهده دار باشد، می تواند فرزندان را نزد خود نگه دارد و تا زمان رسیدن آن ها به سن قانونی از آن ها حمایت کند. به عنوان یکی از عوامل سلب حق حضانت زن می توانیم به ازدواج مجدد زن اشاره کنیم.

با ازدواج مجدد زن حق حضانت فرزندان به در خواست مرد از او سلب شده و به مرد بازگردانده خواهد شد. چنانچه زنی پس از فوت همسرش ازدواج مجدد کند،در صورت اقدام قضایی، حق حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر از او ساقط شده و به جد پدری اعطا خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سن قانونی فرزند برای انتخاب حضانت و اصلاحات این قانون می توانید به اپلیکیشن حقوقی شهرداد مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا