خلع ید و تخلیه

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید، شطرنج وکلا روی میز دادگاه‌ها

یکی از مهمترین دعاوی ملکی دعوای خلع ید است که در آن یک وکیل وظیفه دارد امور حقوقی یک ملک را بررسی کند.

دعوای خلع ید شکایت مالک یک ملک یا دارایی غیرمنقول در برابر شخصی است که به صورت غیرقانونی می خواهد ملکی را تصرف کند.

در واقع شاکی از دادگاه می خواهد تا تصرف غیرقانونی شخص متصرف پایان پذیرد و ملک از اختیار فرد متصرف خارج شود.

برای اینکه دعوای خلع ید به نتیجه موفق ختم شود، باید مالکیت قطعی باشد. به همین دلیل داشتن سند رسمی برای مالک ملک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

داشتن سند عادی ملک برای مالک نمی تواند منجر به موفقیت وی شود به همین دلیل رسمیت سند در دعاوی خلع ید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نکته مهم دیگر در دعوای خلع ید منقول یا غیرمنقول بودن کالاست.

به طور مثال اگر فردی خودرو شخص دیگری را به صورت غیرقانونی تصرف کند نمی‌توان بر علیه این فرد دعوای خلع ید مطرح کرد زیرا خودرو یک دارایی منقول است و دعاوی خلع ید برای اموال غیرمنقول استفاده می‌شود.

دعوای خلع ید را چه کسانی تشکیل می دهند؟

در بسیاری از دعاوی به طور معمول 2 طرف خواهان و خوانده در دادگاه حاضر می‌شوند.

خواهان فردی است که املاک و مستغلاتش مورد تصرف قرار گرفته و خواستار خلع ید از متصرف است

خوانده هم فردی است که تصرف ملک خواهان را برعهده داشته و در صورت اثبات محکومیت باید ملک خواهان را به وی تحویل دهد.

دعوای خلع ید چگونه مطرح می‌شود؟

باید یک وکیل مجرب برای خواهان رسمی وجود داشته باشد تا طرح دعوای خلع ید بر علیه خوانده به نتیجه برسد.

تخصص و تجربه یک وکیل در موفقیت پرونده  نقش مهمی دارد. مالک برای مطرح کردن دعوای خلع ید بر علیه متصرف باید با ارائه اسناد رسمی به وکیل خود اولین گام برای تهیه و تنظیم دادخواست را بردارد.

خوانده چگونه احراز می‌شود؟

اثبات تصرف غیرقانونی خوانده در دعوای خلع ید از سوی مالک یکی از مهمترین اقداماتی است که باید از سوی مالک برای دادگاه انجام شود.

احراز تصرف خوانده توسط خواهان برای به نتیجه رسیدن طرح  دعوای خلع ید مهم و اجتناب ناپذیر است.

تامین دلیل برای خواهان که خواستار رفع تصرف املاک و دارایی خود از سوی متصرف است باید به طور دقیق و با اثبات درست محقق شود. اگر خواهان نتواند غیرقانونی بودن تصرف خوانده را اثبات کند، دعوای مطرح شده در دادگاه به قرار رد دعوا تبدیل خواهد شد.

اثبات غیرقانونی بودن تصرف ملک

در دعوای خلع ید  مالک رسمی به طور خاص خواهان رفع تصرف ملک خود از سوی خوانده توسط دادگاه است و باید مالک رسمی برای دادگاه متصرف بودن خوانده را اثبات کند.

اگر مالک، ملک خود را به مستاجر اجاره دهد و پس از اتمام قرارداد اجاره مستاجر اقدام به تخلیه ملک نکند، در آن زمان مالک نمی‌تواند علیه مستاجر دعوای خلع ید را مطرح کند.

اثبات مالکیت از چه طریق رخ خواهد داد؟

ثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای رسیدگی و اجرای پرونده دعاوی خلع ید مهم است زیرا سند رسمی وجه التزام برای شروع دعواست.

نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که مالک برای اثبات مالکیت خود بر املاک ثبت شده نمی تواند تقاضای استماع در دادگاه داشته باشد.

باید به این نکته مهم اشاره کرد که طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد خلاف قانون است.

صادر کردن قرار عدم استماع دعوا در دادگاه‌ها همواره در چنین مواردی رخ خواهد داد. داشتن قرارداد و مبایعه نامه برای اثبات مالکیت در دعوای خلع ید مهم نیست. مالکیت در دعاوی خلع ید می تواند از طریق ورثه انجام شود. کسی که مدعی مالکیت است می‌تواند به طور همزمان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را دنبال کند.

مرجع رسیدگی به دعوای خلع ید

با توجه به اینکه دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است که با اموال غیرمنقول ارتباط دارد به طور قطع باید در دادگاه مطرح شود. شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده دعوای خلع ید صلاحیت لازم را ندارد. دادگاه‌های محلی باید بر طبق قانون کلیه دعاوی خلع ید در خصوص املاک و مستغلات را رسیدگی کنند.

اگر ملکی در شهر مشهد قرار دارد و در این ملک دعوای خلع ید مطرح شود به طور قطع فقط دادگاه‌های استان خراسان رضوی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند.

مدت زمان رسیدگی به پرونده 

داشتن یک وکیل ملکی در دعوای خلع ید برای خواهان بسیار مهم است زیرا در این گونه دعاوی، خواهان باید از مقررات اطلاع کافی داشته باشد.

وکیل ملکی از این جهت می تواند در دعوای خلع ید برگ برنده خواهان در برابر خوانده باشد که، به طور کامل از راهکارهای مهم برای خارج شدن پرونده از طرح دعوا  آگاهی دارد  و برای مقابله با آن لوایح گوناگونی را به رشته تحریر در خواهد آورد.

اجرای حکم 

اگر در پرونده دعوای خلع ید رای دادگاه به سود خواهان صادر شود، در این زمان حدود 20 روز زمان میبرد تا حکم  به خوانده ابلاغ شود و خوانده باید حکم دادگاه را اجرا کند.

پس از گذشت مهلت 20 روز، اگر خوانده ملک را تخلیه نکرده نباشد قاضی با دستور به ضابطین قضایی  حکم را اجرا خواهد کرد.

ورثه ملک در دعوای خلع ید

اگر ملکی موروثی باشد امکان ایجاد طرح دعوای خلع ید وجود دارد. با توجه به اینکه تمام ورثه در اموال موروثی شریک هستند اگر یکی از ورثه ها اقدام به تصرف ملک کند، هر کدام از وراث می توانند علیه وراث متصرف اقدام به دعوا کنند.

هزینه‌ 

ارزش معاملاتی املاک و مستغلات در هزینه دعوای خلع ید بسیار مهم است. با توجه به اینکه ارزش‌گذاری املاک در شهرهای مختلف کشور متفاوت است هزینه دادرسی در دعوا به صورت تابعی از قیمت ملک است.

وصول هزینه دادرسی بر عهده دفتر دادگاه و با توجه به ارزش معاملاتی ملک از وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور از خواهان اخذ خواهد شد. هزینه‌های معمول وکیل بین خود وکیل و موکل به صورت توافقی مطرح می‌شود، هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که معمولا هزینه وکیل درصدی توافق می گردد.

اجرای حکم دعوای خلع ید چه استثنائاتی دارد؟

در بعضی از مواقع برای اجرای حکم دعوای خلع ید موانعی بر سر راه است که شامل فوت محکوم علیه، ایجاد موانع توسط محکوم‌علیه علیه ماموران قانون برای اجرای حکم، بستن درب ملک و مقابله با ورود مجریان قانون به آن و اجازه تصرف توسط شرکای سابق است.

گفتنی است که ملک مشاع تاثیری در طرح دعوا ندارد و هر مالک که سهم مشاعی آنها به صورت غیرقانونی در تصرف  مالکان دیگر باشد می‌تواند علیه وی دعوای خلع ید را مطرح کند.

آیا امکان تصرف خوانده در ملک پس از اجرای حکم دعوای خلع ید وجود دارد؟

به طور عملی اگر فردی که با گرفتن حکم قطعی محکوم به خلع ید از یک مال غیرمنقول باشد یا به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق محکوم شده باشد و درباره اجرای حکم کوتاهی کند عواقب ناگواری را خواهد داشت.

حکم زندان از 2 تا 6 ماه، برای فردی که در مقابل حکم قطعی و محکومیت در دعوای خلع ید بایستند اجرایی خواهد شد و علاوه بر آن، رفع تجاوز هم در انتظار این فرد خواهد بود.

سخن آخر

بنابراین دعوای خلع ید از مهمترین موضوعات حقوقی است که باید برای آن حتما از یک وکیل ملکی کمک گرفت زیرا اثبات مالکیت رسمی در اموال غیرمنقول به خصوص دعوای خلع ید باید با ظرافت و تیزهوشی خاصی انجام گیرد.

از سوی دیگر، نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که این نوع دعوا ممکن است سالها به طول بیانجامد تا دادگاه نتیجه قطعی را به خواهان و خوانده اعلام کند.

در مدت این سالها که پرونده دعاوی خلع ید در دادگاه در حال بررسی است، اتفاق ها و اسناد جدیدی مطرح می شود که ممکن است حتی تقاضای خواهان را هم رد کند.

اجرای حکم همواره با مشکلات متعددی روبرو بوده است که به برخی از آنها در مقاله اشاره شد، اما در نهایت خواهان از طریق اثبات مالکیت خود در دعوا تا حدودی و با گذشت حتی زمان می تواند حکم را اجرایی کند. البته نقش دادگاه و ضابطین قضایی در اجرای حکم را نباید نادیده گرفت.

املاکی که توسط مالک به اجاره گذاشته شده باشد نمی تواند به عنوان دعوای خلع ید بر علیه مستاجر استفاده شود.

احراز صلاحیت خوانده در دعوا اهمیت بالایی دارد زیرا برای دادگاه باید تصرف خوانده در ملک اثبات شود که به طور قطع، این موضوع در بسیاری از پرونده‌ها توسط خواهان و با بکارگیری از وکلای مجرب اجرایی خواهد شد.

نکته پایانی و مهم در این موضوع حقوقی،  تصمیم دادگاه در انتهای پرونده است که بازی شطرنج وکلای خواهان و خوانده حکم قطعی را برای دادگاه مشخص خواهند کرد و اینجاست که نقش یک وکیل ملکی مجرب و کارکشته مشخص خواهد شد. با کمک سایت حقوقی شهرداد یا اپلیکیشن حقوقی شهرداد می توانید از وکلای مجربی برای حل مشکل حقوقی خود بهره ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا