قرارداد طراحی اپلیکیشن موبایل

تنظیم قرارداد طراحی اپلیکیشن موبایل

تنظیم نمونه قرارداد طراحی اپلیکیشن موبایل و پشتیبانی آن

 

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی اپلیکیشن موبایل و پشتیبانی آن تحت عنوان ….. برای کسب و کار استارتاپ ….. تنظیم می­گردد.

ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان مجری طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن تلفن همراه می باشد.

ماده ۲: موضوع قرارداد

الف- موضوع قرارداد عبارت است از در درجه نخست طراحی و تولید اپلیکیشن (نرم افزار) تلفن همراه با الگوها و پیش فرض های مدنظر کارفرما بر روی گوشیهای اندروید و ios که می بایست ویژگی و مشخصات فنی ذیل را نیز دارا باشد؛

– پیش بینی رابط کاربری اپلیکیشن

– پیش بینی گروه بندی براساس موضوع، تاریخ، محصولات و خدمت ارائه شده

– امکان ارسال notification در تلفن همراه

– پیش بینی فرم نظرسنجی در بخش ویژه ای که پس از استفاده کاربر از خدمت یا محصول برای ایشان بلادرنگ نمایان گردد

– پیش بینی الگوریتم نمایش آمار بازدید کننده، آمار تعداد استفاده کننده روزانه، ماهانه و سالانه، و در نهایت امکان سنجی تحلیل و بررسی آن آمارها

– پیش بینی عضویت در پنل مختص هر کاربر به ساده ترین شکل ممکن

ب- و در درجه دوم ارائه خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته نسبت به اپلیکیشن طراحی شده می باشد.

ماده ۳: مدت اجرای قرارداد

۱- مدت زمان اجرای کامل موضوع قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن تا تاریخ ….. تعیین می گردد؛ مجری ملزم است در این بازه زمانی کلیه خدمات اعم از طراحی، تولید و پشتیبانی اپلیکیشن تلفن همراه استارتاپ …. انجام داده و به طور مقطعی به تأیید کارفرما برساند.

۲- مدت ارائه خدمات پشتیبانی فنی، مطالب و بروزرسانی و ایجاد تغییرات مقتضی بر روی اپلیکیشن تولید شده از تاریخ … تا تاریخ… می باشد.

ماده ۴: مبلغ قرارداد

۱- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از طراحی، تولید و ارائه خدمات پشتیبانی اپلیکیشن تولید شده با نام ….. به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

۲- هزینه طراحی و راه اندازی اپلیکیشن مزبور به تفکیک به ارزش ….. ریال و هزینه ارائه خدمات پشتیبانی آن در بازه زمانی تعریف شده به ارزش …..  تعیین می گردد.

ماده ۵: شرایط پرداخت

۱- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود …. درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، تادیه می گردد.

۲- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل طراحی و راه اندازی اپلیکیشن می باشد، در صورت رضایت کارفرما از نحوه فعالیت آن مطابق با خواست ایشان، در حدود …… درصد از مابقی قرارداد پرداخت می شود.

3- در صورت خاتمه مدت تعیین شده به منظور ارائه خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته نسبت به اختلالات اپلیکیشن، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش ….. ریال که در واقع ….. درصد از قرارداد را تشکیل میدهد، پرداخت خواهد شد.

ماده ۶: تعهدات و حقوق مجری

۱- مجری متعهد می گردد که فرآیند طراحی و تولید اپلیکیشن در مدت …… روز کاری پس از واریز مرحله نخست مبالغ قرارداد، انجام شود. و در صورت نقض چنین تعهدی، به ازای هر روز کاری نسبت به تأخیر ارائه آن، ملزم به پرداخت ….. ریال بابت تأخیر انجام تعهد می باشد؛

۲- مجری محق است تا دو مرتبه نسبت به ارائه نسخه آزمایشی اپلیکیشن به کارفرما اقدام کند که این مدت بر مدت مقرر شده در ماده پیشین افزوده می گردد؛

۳- مجری نسبت به اصالت اپلیکیشن تولید شده متعهد می گردد و در صورت هرگونه نقض قانون کپی رایت و سایر قوانین مرتبطه در مقابل اشخاص ثالث شخصاً مسئول می باشد؛

۴- مجری متعهد می گردد که در صورت انقضای مدت اعتبار مرحله دوم قرارداد یعنی ارائه خدمات پشتیبانی، با افزایش …. درصدی مبلغ قرارداد حاضر، برای همان مدت، موضوع ارائه خدمات پشتیبانی را تمدید نمایند؛

۵- مجری متعهد می گردد نسبت به هر گونه داده یا اطلاعات محرمانه اصل محرمانگی اسناد و اطلاعات کارفرما را رعایت نماید و در غیر اینصورت و احراز تخلف مجری، ایشان ملزم به جبران خسارت به کارفرما می باشد؛

۶- مجری متعهد می گردد که در صورت نهایی شدن طرح، دو نسخه آزمایشی آن را به کارفرما ارائه دهد تا کارفرما یک از آنها را انتخاب نماید. در صورتی که کارفرما هیچ یک از دو نسخه طرح ارائه شده را انتخاب ننمود، نسبت به ارائه طرح جدید معادل …. درصد نسبت به کل مبلغ طراحی و تولید اپلیکیشن، به مبلغ قرارداد حاضر اضافه خواهد شد؛

۷- مجری متعهد می گردد در فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی هر گونه نقص یا مشکلی که پیش آمده را در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع نماید؛

۸- مجری متعهد می گردد پس از طراحی و راه اندازی اپلیکیشن، یک دوره فشرده آموزشی نسبت به کار با آن را برای مجری یا پرسنل ایشان برگزار نماید. در صورتی که مجری تقاضای کلاس های آموزشی بیشتری نماید می بایست هزینه ای جدا از مفاد این قرارداد پرداخت نماید؛

۹- با عنایت به قرارداد حاضر که فی مابین کارفرما و مجری در تاریخ …. منعقد شده است، اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمی تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید.

ماده ۷: تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد می گردد که مبالغ مندرج در ماده 4 و شرایط پرداختی آن مبالغ را مطابق با ماده ۵ کاملاً رعایت و هیچ گونه تأخیری نسبت به کارسازی آن مبالغ نداشته باشد؛

۲- کارفرما ملزم است نسبت به سورس اپلیکیشن تولید شده اصل حفظ محرمانگی را رعایت نماید؛

۳- کارفرما نسبت به درج برند شرکت مجری در خصوص طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن در قسمت مربوطه در آن اپلیکیشن رضایت خود را اعلام می دارد؛

۴- کارفرما متعهد می گردد در صورتی که درخواست های خارج از قرارداد حاضر نسبت به ایجاد تغییرات جدید در اپلیکیشن تولید شده داشته باشد، هزینه های اضافی آن را بر مبنای تعرفه تعیین شده، پرداخت نماید.

ماده ۸: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز طراحی تا مرحله تولید و ارائه خدمات پشتیبانی اپلیکیشن بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده ۹: موارد فسخ قرارداد

۱- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی، راه اندازی، تولید و پشتیبانی اپلیکیشن استارتاپ از طرف مجری.

۲- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

۳- تاخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها و قالب های اپلیکیشن مدنظر بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده ۱۰: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به طراحی، راه اندازی، تولید و ارائه خدمات پشتیبانی اپلیکیشن موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده ۱۱: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده ۱۲: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:

کلام آخر

برنامه نویسان حرفه ای بالاخص توسعه دهندگان اپلیکیشن موبایل، به موارد فنی حیطه کاری خود تسلط دارند و به راحتی قادر به اجرای طراحی های خلاقانه و مطابق میل کارفرما هستند اما مشکل عمده آن ها، نداشتن آگاهی و تجربه کافی از نکات حقوقی قرارداد طراحی اپلیکیشن موبایل، مشکلات زیادی را برای این قشر سخت کوش فراهم کرده است.

با اپلیکیشن شهرداد همراه باشید تا با عقد قرارداد طراحی اپلیکیشن موبایل به صورت دقیق و حرفه ای، مشکلات احتمالی با کارفرما را به حداقل ممکن برسانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا